Ngày 29/6, tại Hà Nội, Tiểu ban Thông tin-  Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí với các chủ đề về hội nhập, ASEAN và UNESCO.

Ông Phan Thảo Nguyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ TT&TT chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

UNESCO
Toàn cảnh buổi tập huấn


Tại Hội nghị, các nhà quản lý, chuyên gia đã thông tin đến phóng viên các cơ quan báo chí về tình hình đối ngoại, sự kiện đối ngoại nổi bật, các giá trị di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận thời gian vừa qua.

 

Ông Ngô Toàn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí – Bộ Ngoại giao đã cung cấp cho các phóng viên, nhà báo tham dự Hội nghị về tình hình đối ngoại, sự kiện đối ngoại nổi bật, kết quả hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và một số lưu ý trong các thông tin, tuyên truyền về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bà Lâm Thị Quỳnh Anh, Trưởng phòng Hội nhập kinh tế quốc tế trong nước, Ban Chỉ đạo Liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ Công thương trình bày về những vấn đề Việt Nam đặt ra trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia các FTA. Cũng tại Hội nghị, phóng viên các cơ quan báo chí đã được thông tinh về Kế hoạch Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN do ông Trần Phú Cường - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Tổng cục Du lịch (Bộ VHTT&DL) giới thiệu.

Bên cạnh đó, những giá trị nổi bật của các di sản của Việt Nam đã được UNESCO công nhận thời gian vừa qua như Nghệ thuật Bài Chòi, Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng cũng được giới thiệu tại Hội nghị, Hoàng hoa sứ trình đồ,...

Vào tháng 8 tới, Tiểu ban Thông tin UNESCO - Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ tổ chức cho phóng viên đi thực tế tại Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng.

Tình Lê