Nhiếp ảnh gia Mỹ Tewfic El-Sawy, người sáng lập trang “The Travel Photographer”, mới xuất bản cuốn sách ảnh “Hầu Đồng: The Spirit Mediums of Viet Nam”. 

Trong quá trình Việt Nam đang trình Unesco Hồ sơ về Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt Nam” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tác giả Tewfic đã xuất bản cuốn sách ảnh khổ lớn mang tên “Hầu Đồng: The Spirit Mediums of Viet Nam” với hy vọng, nếu Tín ngưỡng thờ Mẫu được thông qua thì cuốn sách sẽ là một nguồn tư liệu giá trị cho mọi người tham khảo.

Cuốn sách được ra đời sau 2 năm nghiên cứu, thu thập tài liệu về Hầu đồng và Đạo Mẫu tại Việt Nam, được bắt đầu từ một lần tác giả tình cờ chứng kiến lễ Hầu Đồng ở miền Bắc trong hành trình năm 2014, ông đã bị thu hút bởi phong tục cổ xưa này và biến nó thành một dự án ảnh lâu dài của mình.

Cuốn sách giới thiệu hơn 100 hình ảnh đầy màu sắc của nghi lễ Hầu đồng, các nghi thức, các đồ lễ của nó, vật dụng tôn giáo cùng nhiều thứ khác. Cùng phần hình ảnh là 60 trang văn bản giải thích các tôn giáo tín ngưỡng cổ của Đạo Mẫu, lịch sử, các vị thần, đền thờ của các vị thần, cùng với những trải nghiệm của tác giả về những nghi lễ này khi ở Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia Mỹ xuất bản sách ảnh về Hầu Đồng

 

Cuốn sách giới thiệu hơn 100 hình ảnh đầy màu sắc của nghi lễ Hầu đồng, các nghi thức, các đồ lễ của nó, vật dụng tôn giáo cùng nhiều thứ khác. Cùng phần hình ảnh là 60 trang văn bản giải thích các tôn giáo tín ngưỡng cổ của Đạo Mẫu, lịch sử, các vị thần, đền thờ của các vị thần, cùng với những trải nghiệm của tác giả về những nghi lễ này khi ở Việt Nam.

Với sự nhiệt tình và mong muốn giữ gìn, bảo tồn những nghi lễ, phong tục tập quán… đang bị đe đọa xuống cấp và có nguy cơ mai một, tác giả sử dụng những bức ảnh như một cách để lưu giữ những loại hình văn hóa truyền thống của châu Á, châu Mỹ-Latin và châu Phi.

Nhiếp ảnh gia Mỹ xuất bản sách ảnh về Hầu Đồng

Trong thời gian tới, người Việt Nam cũng như người nước ngoài tại Hà Nội quan tâm đến Đạo Mẫu và nghi lễ Hầu Đồng sẽ có cơ hội trò chuyện, trao đổi trực tiếp với nhiếp ảnh gia Tewfic El-Sawy về loại hình nghệ thuật tâm linh này.

Khánh An