Những hình ảnh này, chỉ có những người thân thiết và là "đệ ruột" của danh hài Hoài Linh thì mới thường được chứng kiến.

Cả gia đình Hoài Linh theo đạo Thiên Chúa, khi biết anh theo đạo Mẫu, ba mẹ anh đã không đồng ý. Nhưng lâu dần, thấy cái tâm hướng về đạo Mẫu của Hoài Linh quá lớn, ba mẹ anh dần chấp nhận và coi như đó là một phần không thể tách rời cuộc sống của Hoài Linh.

Hàng năm, cứ tháng 3 và tháng 7 (Âm Lịch), Hoài Linh đều đến Điện Hòn Chén (Huế) để làm lễ rước Mẫu. Dưới đây là hình ảnh pv ghi lại được khi Hoài Linh tham gia một buổi hầu theo kiểu Huế trên sông Hương.
 

Hình ảnh Hoài Linh trong một lễ hầu Mẫu đệ nhất (hầu Huế)

Tín ngưỡng thờ Mẫu là một tín ngưỡng dân gian thuần Việt, có lịch sử lâu đời của người Việt, biến chuyển thích ứng với sự thay đổi của xã hội. Tín ngưỡng thờ Mẫu hướng đến cuộc sống thực tại của con người với ước vọng sức khỏe, tài lộc, may mắn, là một nhu cầu trong đời sống tâm linh của người Việt, mang lại cho họ sức mạnh, niềm tin và có sức thu hút mọi tầng lớp trong xã hội. Tâm là giá trị cốt lõi của tín ngưỡng thờ Mẫu. Mẫu dạy con người sống hướng thiện, có cái tâm trong sáng, biết đối nhân xử thế, thờ phụng ông bà tổ tiên và biết ơn những người có công với dân, với nước.

Trong dân gian, tục thờ Mẫu có nguồn gốc từ thời Tiền sử khi người Việt thờ các thần linh thiên nhiên, các thần linh này kết hợp trong khái niệm Thánh Mẫu hay còn gọi là nữ thần Mẹ. Trải qua lịch sử, tín ngưỡng thờ Mẫu ở nước ta đã phát triển hình thành tín ngưỡng Tam phủ (Thiên phủ, Nhạc phủ, Thoải phủ), Tứ phủ (ba phủ trên có thêm Địa phủ). Đến thế kỷ XVI, trên cơ sở tín ngưỡng Tam phủ, Tứ phủ, với sự ra đời của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một tôn giáo bản địa sơ khai được hình thành. Tín ngưỡng thờ Mẫu còn gắn liền với nghệ thuật Chầu văn hay còn gọi là Hát văn - một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của người Việt đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Nghi lễ Chầu văn, hay còn gọi là hầu đồng, một nghi thức tín ngưỡng tiêu biểu nhất với tên gọi chính thức "Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" đang được đệ trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại. Tháng 12 tới đây, UNESCO sẽ họp tại Ethiopia để giơ tay biểu quyết về "Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt".T.Lê