Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Mộc bản tại chùa Bổ Đà là bảo vật quốc gia đã được trao tại Lễ khai hội chùa Bổ Đà (Việt Yên, Bắc Giang) ngày 31/3.

Theo các tài liệu, kho mộc bản và các thư tịch do các vị thiền sư phái Lâm Tế tại chùa Bổ Đà san khắc từ thời Lê Cảnh Hưng (1740-1786) và các giai đoạn sau này. Tiêu biểu là các bộ kinh: Lăng Nghiêm Chính Mạch, Yết Ma Hội Bản, Nam Hải Ký Quy…

Đến nay bộ Mộc bản vẫn còn khá nguyên vẹn với gần 2.000 bản khắc bằng chữ Hán, chữ Nôm, chữ Phạn được khắc trên gỗ thị. Nội dung của kho mộc bản là 24 bộ kinh Phật bằng chữ Nôm và chữ Phạn, dạy con người hướng thiện, hướng giải thoát. 

 
Mộc bản tại chùa Bổ Đà được công nhận bảo vật quốc gia
Kho Mộc bản chùa Bổ Đà

Ngoài ra còn có những ván kinh đặc biệt với kích thước lớn, là các bộ Lục Thù, một loại bùa chú được người xưa dùng để trừ tà, trị quỷ và các sớ, điệp dùng để thực hiện các nghi lễ trong chùa. Với những giá trị của Mộc bản chùa Bổ Đà do các đời sư trụ trì chùa để lại thì Mộc bản chùa Bổ Đà có giá trị trên nhiều phương diện, lịch sử văn hoá, tôn giáo, ngôn ngữ, mỹ thuật… là kho tư liệu về phật giáo Việt Nam nói chung và Thiền phái Lâm Tế nói riêng.

Huyện Việt Yên có kế hoạch xây dựng một phòng trưng bày và bảo vệ Mộc bản, đồng thời số hóa toàn bộ gần 2.000 ván kinh bộ Mộc bản để tạo ra các bản sao bằng công nghệ quét 3D. Cùng với đó là lập phương án bảo tồn, phát huy giá trị của chùa Bổ Đà cũng như bộ Mộc bản kinh Phật.

Tình Lê