Tây Yên Tử
Nhập dịp khai mạc Lễ hội Tây Yên Tử (Sơn Động, Bắc Giang,  Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang tổ chức trưng bày “Không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử” 
Tây Yên Tử
Tại đây, hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật mang giá trị lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, khảo cổ học nổi bật gắn liền với lịch sử phát triển của tỉnh Bắc Giang, quá trình hình thành, hưng thịnh của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và Hoằng dương Phật pháp của ba vị Tam Tổ Trúc Lâm được giới thiệu tới đông đảo du khách...
Tây Yên Tử
Như: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, nhóm đồ gia dụng giai đoạn Lý Trần, một số hiện vật gốm sứ thời Nguyễn, bộ sưu tập bát đĩa thời Lê, nhóm cấu kiện kiến trúc thế kỉ XVII-XVIII, các hình ảnh về lễ hội truyền thống…
 
Tây Yên Tử
Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Giang Nguyễn Sĩ Cầm khẳng định, dọc sườn Tây Yên Tử hiện nay còn lưu lại rất nhiều di tích, công trình lịch sử văn hóa liên quan đến quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhất là vào thời Lý-Trần.

Tây Yên Tử

Tây Yên Tử

Tây Yên Tử

Tây Yên Tử

Tây Yên Tử

Đặc biệt, phía sườn Tây Yên Tử thuộc các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động của tỉnh Bắc Giang vào thời Trần còn có hàng loạt các di tích liên quan chặt chẽ đến quá trình hình thành và hưng thịnh của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, được chính các vị Tổ sư của Thiền phái Trúc Lâm cho xây dựng, tu tạo, mở mang để trở thành các chốn tùng lâm lớn như chùa Vĩnh Nghiêm, Am Vãi, Hồ Thiên, Yên Mã…

Tây Yên Tử

Tây Yên Tử

Trưng bày “Không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử” góp phần giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ; nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn, phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc.


Tình Lê