Thông tin UNESCO

11 di sản tuyệt vời có nguy cơ biến mất mãi mãi
icon
11 di sản Thế giới của UNESCO sau đây nằm trong danh sách Nguy hiểm vì đã được xác định hoặc có những nguy cơ tiềm ẩn như chiến tranh, đô thị hóa, hành vi của con người hoặc thiên tai.  
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị