Bảo vệ Việt Nam bằng cách biến mình thành cường quốc an ninh mạng

Sáng 17/4, tại Hà Nội, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT), Cục An toàn thông tin phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội Internet Việt Nam và Tập đoàn IEC đã tổ chức Chương trình Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng Việt Nam 2019 (Vietnam Security Summit 2019).

Sự kiện được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến nhận thức và trách nhiệm về an toàn, an ninh mạng, thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp an toàn, an ninh mạng Việt Nam. Bên cạnh đó, đây là dịp để cho các cơ quan, tổ chức nhận thức được tầm quan trọng của hạ tầng kinh tế số - xã hội số và an toàn, an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử.

'Việt Nam có thể trở thành cường quốc an ninh mạng'
Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng Việt Nam 2019 (Vietnam Security Summit 2019).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, an toàn, an ninh mạng là điều kiện cơ bản, là yếu tố sống còn để thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia. An toàn, anh ninh mạng tạo ra môi trường an toàn để chính phủ, doanh nghiệp và người dân sử dụng công nghệ số.

Do vậy, người đứng đầu Bộ TT&TT khẳng định, Việt Nam mong muốn và phải tạo ra một không gian an toàn để thực hiện các giao dịch số. Từ nhu cầu này, Việt Nam sẽ tạo ra các sản phẩm và dịch vụ về an toàn, an ninh mạng, từ đó phát triển các doanh nghiệp an ninh mạng đẳng cấp quốc tế.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, sự thịnh vượng của Việt Nam phụ thuộc vào Internet, nhưng Internet lại không an toàn. Chúng ta làm cho Internet an toàn hơn tức là làm cho đất nước thịnh vượng hơn bởi không gian mạng là tương lai của thế giới.

Chia sẻ quan điểm của mình, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, cường quốc an ninh mạng cũng giống như cường quốc quân sự trong thế giới thực. Trong lĩnh vực an toàn an ninh mạng, Việt Nam có cùng chung vạch xuất phát với tất cả các nước khác.

“Với nguồn nhân lực an ninh mạng vào loại tốt trên thế giới, với khát vọng dân tộc hùng cường, và với một giấc mơ lớn, tài nguyên vô tận trong não mỗi người Việt Nam sẽ được khai thác. Chúng ta có thể đưa Việt Nam thành cường quốc an ninh mạng, bảo vệ Việt Nam, bảo vệ hoà bình thế giới”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Phải phát triển các doanh nghiệp, sản phẩm an ninh mạng Việt Nam

Để biến Việt Nam trở thành cường quốc về an ninh mạng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, ngay trong năm 2019, cần phải tạo ra được một thị trường an ninh mạng tại Việt Nam. Muốn làm được điều này, các dự án đầu tư CNTT phải có hạng mục an toàn, an ninh mạng. 

'Việt Nam có thể trở thành cường quốc an ninh mạng'
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng. 
 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng lưu ý tới việc phát triển các doanh nghiệp, sản phẩm và nhân lực an toàn, an ninh mạng Việt Nam. Bộ trưởng cũng yêu cầu phải giám sát chặt chẽ an toàn không gian mạng, đảm bảo an toàn mạng cho các cơ quan của chính phủ và các hạ tầng trọng yếu quốc gia, giúp các hệ thống này có khả năng phục hồi khi bị tấn công.

Giải pháp đưa ra là mỗi cơ quan phải có ít nhất một tổ chức hoặc một doanh nghiệp đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Mục tiêu là trong năm 2019, không còn xảy ra việc các mạng của cơ quan nhà nước bị đột nhập lấy cắp thông tin.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng tuyên bố về việc thành lập một trung tâm (Hub) chia sẻ thông tin trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng của khu vực ASEAN tại Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác quốc tế về an toàn, an ninh mạng.

Bộ TT&TT lần đầu công bố đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin

Bộ TT&TT đang được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ soạn thảo chỉ thị của Thủ tướng về đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Trong đó, nhấn mạnh đến vai trò người đứng đầu. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về mất an toàn, an ninh mạng của đơn vị mình.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, mỗi đơn vị cũng phải tổ chức lực lượng an toàn, an ninh mạng tại chỗ, đồng thời phải có đơn vị chuyên trách bên ngoài cung cấp dịch vụ an toàn, an ninh mạng. Việc kiểm thử xâm nhập, đánh giá mức độ và quản lý rủi ro về an toàn, an ninh mạng phải được thực hiện thường xuyên.

'Việt Nam có thể trở thành cường quốc an ninh mạng'
Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: "Việt Nam có thể trở thành cường quốc an ninh mạng".

Tại sự kiện, Bộ TT&TT đã lần đầu tiên công bố đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2018. Đây sẽ là hoạt động thường niên, được tổ chức định kỳ. Trong tương lai, Bộ TT&TT cũng sẽ tiến tới việc đánh giá an toàn thông tin cho các doanh nghiệp và tổ chức khác trong xã hội.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, bên cạnh các bảng xếp hạng của những tổ chức quốc tế, Việt Nam cũng cần có đánh giá của riêng mình để làm sâu hơn ngữ cảnh Việt Nam. Đây sẽ là một sở cứ để các cơ quan, tổ chức quốc tế tham khảo, từ đó đưa ra quyết định đầu tư vào Việt Nam.

Dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT, Cục An toàn thông tin và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) cùng với 5 thành viên sáng lập cũng sẽ công bố ra mắt Liên minh xử lý mã độc và phòng chống tấn công mạng.

(Quý độc giả có thể xem toàn văn bài phát biểu tại Hội thảo về an toàn, an ninh mạng của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại đây.) 

Trọng Đạt