Chiều nay, tại Hà Nội, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2018 do Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn đã triển khai quyết định kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ TT&TT.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nêu rõ nội dung làm việc sẽ tập trung kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở". 

Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư với Ban cán sự đảng Bộ TT&TT
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, trưởng đoàn kiểm tra phát biểu. Ảnh: TTXVN

Trưởng Ban Nội chính TƯ lưu ý sẽ kiểm tra việc quán triệt các các nội dung Nghị quyết số 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 gắn với Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông.

Từ việc quán triệt các nội dung nêu trên, ông Phan Đình Trạc đề nghị Bộ cần báo cáo việc xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng như thế nào; kết quả việc triển khai tinh gọn bộ máy, nâng cao hoạt động hiệu lực, hiệu quả; những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ để tiếp tục thực hiện các nghị quyết và kết luận của Đảng... 

 

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai quyết định, kế hoạch, đề cương báo cáo, thống nhất lịch kiểm tra; yêu cầu tổ chức đảng được kiểm tra chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra theo nội dung cuộc kiểm tra. Ban cán sự đảng Bộ chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra theo nội dung đã được gợi ý, gửi đoàn kiểm tra trước ngày 18/6/2018.

Mốc thời gian kiểm tra từ tháng 6/2013 đến thời điểm kiểm tra, trọng tâm là từ tháng 11/2017 và sẽ hoàn thành việc kiểm tra trong quý 3.

Ủy viên Bộ Chính trị phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ

Ủy viên Bộ Chính trị phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ

Phát biểu bế mạc hội nghị TƯ 7, Tổng bí thư nhấn mạnh việc chủ động chuẩn bị nhân sự, xây dựng các cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

TƯ thảo luận báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị

TƯ thảo luận báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị

Ban chấp hành TƯ Đảng hôm nay thảo luận về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017.

‘Xử lý cán bộ tham nhũng không có vùng cấm, kể cả ủy viên Bộ Chính trị’

‘Xử lý cán bộ tham nhũng không có vùng cấm, kể cả ủy viên Bộ Chính trị’

Không vùng cấm nào trong việc xử lý cán bộ tham nhũng, dù đó là cấp tướng, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng - Chủ tịch QH nói.

Theo TTXVN