Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương,

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa Hội nghị,

Chúng ta đã được nghe đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết ngành TT&TT năm 2020.

Đây là những lời phát biểu tâm huyết của Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ngành TT&TT.

 

Những thành tích của quá khứ làm cho chúng ta vững tin tiến tới tương lai. Những chỉ đạo định hướng của Phó Thủ tướng Chính phủ cho năm 2021 và những năm tiếp theo sẽ được Bộ TT&TT lĩnh hội và cụ thể hoá vào chiến lược, vào các chương trình hành động.

Chúng tôi nhận thức sâu sắc những tâm huyết, những chỉ đạo và khích lệ của Phó Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực TT&TT. Chúng tôi, Bộ TT&TT, lãnh đạo các Ban, Bộ ngành và lãnh đạo 56 địa phương có mặt trong Hội nghị ngày hôm nay, 63/63 các Sở TT&TT, các doanh nghiệp ICT, doanh nghiệp công nghệ số, các cơ quan báo chí, xuất bản, ý thức về trách nhiệm nặng nề của mình trước Đảng, trước đất nước, trước khát vọng phát triển phồn vinh hạnh phúc, trước khát vọng một Việt Nam hùng cường thịnh vượng.

Hơn 30 năm trước đây, ngành viễn thông đổi mới lần 1, chuyển từ thế hệ thiết bị viễn thông tương tự sang thiết bị số, dẫn dắt và thực hiện bởi Tổng cục Bưu điện, sau đó là Bộ Bưu chính Viễn thông, rồi Bộ TT&TT. Đổi mới lần 2 này là chuyển đổi số (CĐS). Ngành ta lại lĩnh ấn tiên phong một lần nữa, dẫn dắt CĐS quốc gia, nhưng lần này thành hay bại là ở địa phương - tức là CĐS các địa phương, ở các bộ ngành - tức là CĐS các ngành. Ở Hội nghị này, sự có mặt lãnh đạo của 30 ban, bộ ngành TW, sự có mặt lãnh đạo của 56/63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW, đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự quyết tâm đi đầu, đi nhanh về CĐS, với khát vọng thông qua CĐS để phát triển nhanh và bền vững đất nước. CĐS ngành là CĐS doanh nghiệp. CĐS địa phương là CĐS người dân, và đây cũng là việc khó nhất, và vì thế cũng là việc hiệu quả nhất. Các nền tảng số toàn quốc của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã sẵn sàng, và bây giờ là sự quyết tâm vào cuộc của các địa phương. Câu chuyện của Bến Tre, của Ninh Bình, của Bình Phước và nhiều địa phương khác nữa khích lệ chúng ta đi nhanh hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, tiếp cận đột phá hơn nữa, và chỉ có như vậy, Việt Nam mới bứt phá vươn lên, thay đổi thứ hạng của tỉnh mình, thay đổi thứ hạng quốc gia mình, trở thành tỉnh phát triển thu nhập cao, trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao.

Công nghệ số, CĐS và báo chí truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự chuyển đổi này, trong sự nghiệp này. Ngành TT&TT chưa bao giờ có sứ mệnh lớn lao như bây giờ. Và chúng ta lại lĩnh ấn tiên phong lần 2, và thông qua đây sẽ định vị lại ngành TT&TT.

Ngành TT&TT xin hứa, xin cam kết với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam sẽ hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Xin được trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và kính chúc đồng chí và gia đình sức khoẻ, niềm vui và thành công!

XEM TOÀN VĂN PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA BỘ TRƯỞNG NGUYỄN MẠNH HÙNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA NGÀNH THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG TẠI ĐÂY