Quý độc giả có thể xem toàn văn bài phát biểu tại Hội nghị "An toàn, an ninh KGM trong hành trình chuyển đổi số" của Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng dưới đây.

Kính thưa các Quý vị đại biểu, Khách quí,

Thưa toàn thể Hội nghị! 

Thế giới đã và đang bước vào cuộc cách mạng số. Với sự xuất hiện của một số công nghệ mới mang tính đột phá, như AI, Big Data, IoT, cuộc cách mạng số đang gia tăng tốc độ, xuất hiện cơ hội để hình thành xã hội thông minh. Để tận dụng cơ hội của công nghệ số, các quốc gia phải thực hiện chuyển đổi số. Năm 2019 này, Việt Nam sẽ tuyên bố chiến lược chuyển đổi số quốc gia, để xây dựng nền kinh tế số, xã hội số.

An toàn, an ninh KGM là điều kiện cơ bản, là yếu tố sống còn để thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia. Nó tạo ra môi trường an toàn để chính phủ, doanh nghiệp và người dân sử dụng công nghệ số. Việt Nam chúng ta mong muốn và phải tạo ra một không gian an toàn để thực hiện các giao dịch số. Từ nhu cầu này chúng ta sẽ tạo ra các sản phẩm và dịch vụ về an toàn, an ninh KGM và phát triển các doanh nghiệp an ninh mạng đẳng cấp quốc tế.

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị An toàn, an ninh KGM
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng

Sự thịnh vượng của chúng ta phụ thuộc vào Internet, nhưng Internet lại không an toàn. Chúng ta làm cho Internet an toàn hơn, tức là làm cho đất nước thịnh vượng hơn. Không gian mạng là tương lai của thế giới. Cường quốc an ninh mạng thì cũng giống như cường quốc quân sự trong thế giới thực. Cùng một vạch xuất phát với tất cả các nước khác, lại có nguồn nhân lực an ninh mạng vào loại tốt trên thế giới, với khát vọng dân tộc hùng cường, và với một giấc mơ lớn, tài nguyên vô tận trong não mỗi người Việt Nam sẽ được khai thác, và chúng ta có thể đưa Việt Nam thành cường quốc an ninh mạng, bảo vệ Việt Nam, bảo vệ hoà bình thế giới.

Năm 2019, chúng ta phải bắt đầu từ việc tạo ra thị trường an toàn, an ninh mạng, các dự án đầu tư CNTT phải có hạng mục an toàn, an ninh mạng; phát triển các doanh nghiệp, sản phẩm và nhân lực an toàn, an ninh mạng Việt Nam; giám sát chặt chẽ an toàn KGM; đảm bảo an toàn mạng cho các cơ quan của chính phủ và các hạ tầng trọng yếu quốc gia, có khả năng phục hồi khi bị tấn công, mỗi cơ quan này phải có ít nhất một tổ chức hoặc một doanh nghiệp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Năm 2019 không thể để còn xảy ra việc các mạng của cơ quan nhà nước bị đột nhập lấy cắp thông tin. Một Hub về chia sẻ thông tin an toàn, an ninh mạng của Asean sẽ được hình thành tại Việt Nam, tăng cường hợp tác quốc tế về an toàn, an ninh mạng.

Ngày hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông lần đầu tiên công bố đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2018. Việc này sẽ được làm định kỳ hàng năm, và sẽ tiến tới đánh giá an toàn thông tin cho các doanh nghiệp và tổ chức khác trong xã hội. Các tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá về an toàn, an ninh KGM mạng Việt Nam là cần thiết, vì nó là một sở cứ để quốc tế tham khảo trong các quyết định của mình, trong đó có quyết định đầu tư vào Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng cần có đánh giá riêng của Việt Nam để làm sâu hơn trong ngữ cảnh Việt Nam. Mọi xếp hạng đều có tính tương đối, nhưng luôn cung cấp thông tin cho chúng ta để phấn đấu tốt lên, nhất là trong sự so sánh với các đơn vị quanh mình.

 

Bộ TT&TT đang được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ soạn thảo chỉ thị của Thủ tướng về đảm bảo an toàn, an ninh mạng, trong đó, nhấn mạnh đến vai trò người đứng đầu. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về mất an toàn, an ninh mạng của đơn vị mình. Mỗi đơn vị cũng phải tổ chức lực lượng an toàn, an ninh mạng tại chỗ, đồng thời phải có đơn vị chuyên trách bên ngoài cung cấp dịch vụ an toàn, an ninh mạng. Kiểm thử xâm nhập, đánh giá mức độ và quản lý rủi ro về an toàn, an ninh mạng phải được thực hiện thường xuyên.

Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng Việt Nam sẽ được tổ chức thường niên, là cơ hội để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng mở rộng mối quan hệ hợp tác, đoàn kết hơn nữa trong việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Có như vậy, công cuộc chuyển đổi số mới có thể bền vững, ổn định và bứt phá. Nhưng để sự bứt phá ấy đi đúng quỹ đạo, chúng ta cần đảm bảo rằng an toàn, an ninh mạng luôn là yếu tố không thể tách rời.

Ngày hôm nay, dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT, Cục An toàn thông tin và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) cùng với 5 thành viên sáng lập công bố và ra mắt Liên minh xử lý mã độc và phòng chống tấn công mạng. Từ 5 đơn vị ban đầu này, Liên minh sẽ không ngừng lớn mạnh. Chúng ta chỉ có thể thành công khi liên minh lại, không chỉ trong nước mà cả quốc tế nữa.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, Bộ TT&TT luôn sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi số. Bộ cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác, sự phát triển của các doanh nghiệp, hiệp hội trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng. Việt Nam có cơ hội trở thành quốc gia lớn mạnh về an toàn, an ninh mạng, và chúng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội ấy.

Hội thảo và Triển lãm lần này có sự tham gia của nhiều cơ quan nhà nước, Trung ương và địa phương, nhiều tổ chức, hiệp hội và hội, nhiều doanh nghiệp trong nước và nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến từ Mỹ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, v.v; nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế, nhất là một số chuyên gia giỏi có uy tín là người Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài. Có nhiều sản phẩm và dịch vụ an toàn, an ninh mạng được giới thiệu tại triển lãm. Trong đó, có nhiều sản phẩm và dịch vụ đã được đưa vào sử dụng cho các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh các sản phẩm và dịch vụ của nước ngoài là các sản phẩm và dịch vụ của Việt Nam. Bộ TT&TT trân trọng cảm ơn sự tham gia của các bạn. Bằng sự tham gia và cam kết của mình, các bạn đang giúp Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số, giúp Việt Nam thịnh vượng và an toàn.

Tôi mong muốn rằng, tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể cộng đồng nhận thức rõ điều này. Từ nhận thức, chúng ta hãy cùng nhau hành động quyết liệt, sáng tạo và bền bỉ.

Xin chúc Hội nghị thành công tốt đẹp, xin chúc sức khỏe các vị đại biểu, khách quí!

Xin trân trọng cảm ơn!

"Việt Nam có thể trở thành cường quốc an ninh mạng"

"Việt Nam có thể trở thành cường quốc an ninh mạng"

 Tại Hội thảo về an toàn, an ninh mạng, BT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với nguồn nhân lực an ninh mạng vào loại tốt, với khát vọng dân tộc hùng cường và với một giấc mơ lớn, Việt Nam có thể trở thành cường quốc an ninh mạng.