- Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Tân Tiến, nhân sự đang công tác tại báo Nông thôn ngày nay.

Thu hồi thẻ nhà báo của phóng viên báo Nông thôn ngày nay

 

Bộ TT&TT quyết định thu hồi thẻ nhà báo mang số hiệu IBT01870 thời hạn 2016-2020 của ông Nguyễn Tân Tiến, được cấp tại báo Nông thôn ngày nay.

Nguyên nhân rút thẻ là do bị báo Nông thôn Ngày nay xử lý cảnh cáo.

Theo quyết định của Bộ TT&TT, báo Nông thôn ngày nay có trách nhiệm thu hồi Thẻ nhà báo của ông Nguyễn Tân Tiến nộp về Bộ TT&TT (qua Cục Báo chí) trước ngày 31/10/2016. Chánh Văn phòng Bộ TT&TT, Cục trưởng Cục Báo chí, Báo Nông thôn ngày nay và ông Nguyễn Tân Tiến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

P.V.