Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Minh Hồng cho biết, Bộ xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn 2016 - 2020.

Nhân kỉ niệm ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5) hàng năm, Bộ TT&TT đã tổ chức buổi gặp mặt các nhà khoa học trong ngành thông tin và truyền thông tại Hà Nội sáng 18/5.

Tăng cường ứng dụng KHCN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chủ trì buổi gặp mặt các nhà khoa học trong ngành thông tin và truyền thông tại Hà Nội sáng 18/5.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thư chúc mừng của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn gửi các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người làm khoa học và công nghệ trong toàn ngành. Trong nội dung thư, Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, học viên, sinh viên và những người làm khoa học và công nghệ trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp nối truyền thống "đi tắt, đón đầu" thành công, sáng tạo và táo bạo hơn nữa để có những chính sách đột phá, tận dụng được những cơ hội mà cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư mang lại, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để thực hiện thành công các Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động và Đề án của Chính phủ trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Theo báo cáo của ông Lê Xuân Công, Vụ trưởng Vụ KHCN thuộc Bộ TT&TT, thời gian qua, hoạt động KHCN của Bộ cũng đã góp phần tích cực trong việc phục vụ công tác quản lý chất lượng trực tiếp và công việc xây dựng các văn bản quản lý chuyên ngành thông tin và truyền thông. Đến nay, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đã tăng cả về số lượng, chất lượng và đối tượng tiêu chuẩn hóa. Cụ thể Bộ đã tổ chức xây dựng và ban hành 109 quy chuẩn Việt Nam, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 104 tiêu chuẩn Việt Nam đáp ứng các mục tiêu quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình và phù hợp với sự phát triển công nghệ, dịch vụ.

 

Ngoài ra, Bộ cũng chú trọng hoàn thành các nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia và cấp Bộ, phục vụ nhu cầu phát triển bền vững và từng bước hiện đại hóa mạng lưới viễn thông; thúc đẩy ứng dụng CNTT vào các hoạt động của Chính phủ, đẩy mạnh tuyên truyền báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình và quản lý nội dung thông tin. Về việc phát triển tiềm lực nghiên cứu và nhân lực KHCN chuyên ngành, Bộ luôn chú trọng việc tăng cường tiềm lực nghiên cứu cho Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cùng các Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông; Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh, Bộ luôn hoan nghênh, đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng của các chuyên gia, nhà khoa học trong ngành nhằm phát triển hơn nữa lĩnh vực thông tin và truyền thông. Trong thời gian tới, Bộ TT&TT chủ trương tiếp tục tăng cường hoạt động KHCN trong lĩnh vực phụ trách nhằm đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và hoạt động của các cơ quan quản lý.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác của Bộ sẽ là thúc đẩy ứng dụng KHCN, hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động định hướng/lựa chọn áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; hoạt động đổi mới công nghệ, mua bán, chuyển giao công nghệ và hoạt động đầu tư xây dựng, triển khai các dự án phát triển công nghệ, tạo lập thị trường KHCN. Bộ cũng sẽ tập trung gắn kết nghiên cứu, đào tạo với sản xuất công nghiệp nhằm tiếp cận, phát triển và ứng dụng có hiệu quả các công nghệ mới, nhập khẩu từ bên ngoài, tiến tới cải tiến các sản phẩm và nâng cấp công nghệ sản xuất của Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết thêm, Bộ đã thành lập và sẽ tiếp tục kiện toàn Hội đồng Khoa học của Bộ, với các thành viên bao gồm các nhà quản lý và các chuyên gia có kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý chủ chốt, nhằm nghiên cứu, tham mưu, tư vấn và định hướng các vấn đề, có tầm ảnh hưởng lớn đến các lĩnh vực được phân công quản lý.

Tuấn Anh