Cục Phát thanh Truyền hình & Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT - Bộ TT&TT) vừa chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam.

Qua rà soát, thống kê, Cục PTTH&TTĐT phát hiện một số trò chơi điện tử được phát hành xuyên biên giới vào Việt Nam thông qua ứng dụng App Store và Google Play Store. 

Theo Cục PTTH&TTĐT, việc phát hành game của các doanh nghiệp này đã vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể, đây đều là các game không phép. Trong số này, nhiều game có yếu tố cờ bạc, đổi thưởng, nội dung bạo lực, dung tục, có những game còn xuyên tạc và vi phạm lịch sử Việt Nam.

Siết chặt quản lý game cờ bạc, game bạo lực xuyên biên giới vào Việt Nam
Bộ TT&TT sẽ siết chặt quản lý các trò chơi có yếu tố cờ bạc, đổi thưởng, nội dung bạo lực, dung tục, xuyên tạc và vi phạm lịch sử Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Sau khi xác định các game vi phạm, Bộ TT&TT sẽ thực hiện các biện pháp block (phong tỏa) và chặn ứng dụng game trên 2 nền tảng Google Play, App Store, đồng thời thực hiện việc chặn dòng tiền thanh toán cho game.

Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến nay, Bộ TT&TT đã thiết lập cơ chế phối hợp với Google, Apple và Facebook nhằm chặn, gỡ hoặc dừng quảng cáo đối với các game không phép, có yếu tố cờ bạc, dung tục, vi phạm lịch sử Việt Nam,...phát hành xuyên biên giới vào Việt Nam. 

Tính đến thời điểm hiện tại, có 142 game không phép đã được gỡ bỏ khỏi các chợ ứng dụng tại Việt Nam. Trong số này, bao gồm 104 game cờ bạc, đổi thưởng và 38 game có nội dung bạo lực, dung tục.

 
Siết chặt quản lý game cờ bạc, game bạo lực xuyên biên giới vào Việt Nam
Bộ TT&TT sẽ thực hiện các biện pháp nhằm phong tỏa và chặn ứng dụng game không phép trên 2 nền tảng Google Play, App Store.

Với việc các sai phạm về phát hành game đang diễn biến ngày càng phức tạp, Cục PTTH&TTĐT đề nghị các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam cần cung cấp đầu mối để phía cơ quan quản lý nhà nước có thể liên lạc khi cần thiết. Cục PTTH&TTĐT cũng yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài phải tuân thủ các quy định về cung cấp game tại Việt Nam. 

Theo đó, các nhà phát hành phải thành lập doanh nghiệp trong nước để thực hiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng theo quy định pháp luật Việt Nam. Nội dung, kịch bản của trò chơi (được phép phát hành tại Việt Nam) phải tuân thủ quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 32c Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và không vi phạm Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

Trong thời gian qua, Bộ TT&TT và Bộ Công an đã phối hợp phát hiện, xử lý đối với một số doanh nghiệp trong nước đứng tên xin giấy phép cung cấp dịch vụ game nhưng thực chất chỉ là đại lý phát hành game cho doanh nghiệp nước ngoài.

Vì vậy, Cục PTTH&TTĐT đề nghị các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam cần nghiên cứu, lựa chọn hình thức hợp tác với các doanh nghiệp trong nước nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện để cung cấp trò chơi điện tử trên mạng tại Việt Nam.

Quy định pháp luật nhằm điều chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng:

Theo điểm b, Khoản 1, Điều 32c Nghị định số 27/2018/NĐ-CP:
Doanh nghiệp được cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử khi nội dung, kịch bản trò chơi điện tử không có các hình ảnh, âm thanh miêu tả cụ thể hành động giết người, tra tấn người, kích động bạo lực, thú tính, khiêu dâm, dung tục, trái với truyền thống đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, xuyên tạc, phá hoại truyền thống lịch sử, vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, kích động tự tử, sử dụng ma túy, uống rượu, hút thuốc, đánh bạc, khủng bố, ngược đãi, xâm hại, buôn bán, phụ nữ, trẻ em và các hành vi có hại hoặc bị cấm khác.

Theo Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP:
Các hành vi bị cấm bao gồm lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:
a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp Luật quy định;
d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trọng Đạt