Theo Trung tướng Đinh Thế Cường – Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng), cuộc chạy đua công nghệ nhằm kiểm soát, giành thế chủ động trên không gian mạng đang diễn ra mạnh mẽ. Song song với việc xây dựng phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, hệ sinh thái số, Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức từ không gian mạng.

Phối hợp công tác về an toàn thông tin không gian mạng
Trung tướng Đinh Thế Cường - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86 - Bộ Quốc phòng) và Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) Nguyễn Thành Phúc ký kết quy chế phối hợp công tác về an toàn thông tin không gian mạng. Ảnh: Trọng Đạt

Quy chế hợp tác giữa Bộ Tư lệnh 86 và Cục ATTT có nội dung tập trung vào việc giải quyết các vấn đề như bảo đảm ATTT cho Đại hội Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, phát triển công nghiệp ATTT, tuyên truyền nâng cao nhận thức và tham mưu, đề xuất xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hoạch định chính sách để phát triển lĩnh vực an toàn thông tin mạng.

Chia sẻ tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, Việt Nam sẽ thịnh vượng trên không gian mạng. An toàn an ninh và tác chiến mạng phải bảo vệ được sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng. Để bảo vệ được, chúng ta phải có một nền công nghiệp về an toàn an ninh mạng giống như công nghiệp quốc phòng.

Phối hợp công tác về an toàn thông tin không gian mạng
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng muốn Việt Nam phải có một nền công nghiệp về an toàn an ninh mạng. Ảnh: Trọng Đạt

Chủ quyền quốc gia trong thế giới thực được xác định dựa trên 4 yếu tố cơ bản là lãnh thổ, công dân, tài nguyên và chính quyền. Chủ quyền không gian mạng cũng bao gồm 4 yếu tố cơ bản tương ứng.

 

Hạ tầng và nền tảng số chính là lãnh thổ số. Số lượng tài khoản đang hoạt động chính là công dân số. Số lượng dữ liệu được tạo ra chính là tài nguyên. Thể chế, thiết chế quản lý, phát triển không gian mạng chính là chính quyền số.

Chuyển đổi số và bảo vệ chủ quyền số là 2 việc phải làm cùng lúc và đồng thời. Bộ TT&TT mong muốn phối hợp, đồng hành chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để hình thành một thế trận quốc phòng toàn dân trên không gian mạng. Mục tiêu là nhanh chóng phát triển năng lực an toàn an ninh mạng quốc gia với tầm nhìn Việt Nam phải trở thành cường quốc về an toàn an ninh mạng. 

Phối hợp công tác về an toàn thông tin không gian mạng
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: Trọng Đạt

Chia sẻ tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đồng tình với ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về việc đánh giá, kết quả phối hợp giữa 2 đơn vị thời gian qua, cũng như các nội dung sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Để thực hiện tốt chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị các cơ quan của 2 Bộ sớm cụ thể hóa các nội dung đã ký kết, từ đó trao đổi kinh nghiệm và góp ý cho nhau.

Trong bối cảnh thế giới hiện nay, không gian mạng là môi trường mà các thế lực đang tập trung chống phá. Do vậy, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch muốn các đơn vị của Bộ TT&TT và Bộ Quốc phòng cần phối hợp thu thập, phát hiện, cung cấp, trao đổi thông tin, định kỳ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để từ đó tăng cường công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng.  

Trọng Đạt