Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ra đời ngày 19/8/1945 trong khí thế thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. Từ đó, ngày 19/8 là Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Năm 2005, Đảng và Nhà nước đã quyết định lấy Ngày truyền thống Công an nhân dân là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, cũng như vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của lực lượng Công an nhân dân, Bộ TT&TT đã phát hành bộ tem “Công an nhân dân Việt Nam” vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020).

Phát hành tem bưu chính tôn vinh lực lượng Công an nhân dân
Bộ tem “Công an nhân dân Việt Nam” gồm 1 mẫu tem và 1 blốc, được Bộ TT&TT phát hành ngày 19/8/2020.

Bộ tem do họa sĩ Tô Minh Trang (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế, gồm 1 mẫu tem khuôn khổ 43x32mm với giá mặt 4.000 đồng, và 1 mẫu blốc khuôn khổ 140,8 x 82mm với giá mặt 19.000 đồng.

Mẫu tem được thiết kế tràn lề, với hình tượng con số 75 cách điệu thể hiện ý nghĩa 75 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành. Khéo léo lồng vào trong số 75 là hình ảnh các lực lượng đặc trưng của Công an nhân dân Việt Nam như: An ninh, cảnh sát, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Phía bên trái là hình ảnh tượng đài Hòn đá Bạc – biểu tượng của lịch sử truyền thống của lực lượng Công an nhân dân. Tất cả những hình ảnh chủ đạo này được đặt trên nền lá cờ Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Blốc tem cũng được thiết kế tràn lề. Hình ảnh chủ đạo là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh từ bức ảnh tư liệu về việc Người tặng Hội nghị Công an toàn quốc 4 chữ: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Bên cạnh là 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân được trích từ thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Công an khu XII ngày 11/3/1948. Trên blốc còn có hình ảnh cụm biểu tượng Di tích tượng đài Hòn đá Bạc cùng lá cờ Bảo vệ An ninh Tổ quốc và biểu tượng người chiến sĩ công an đang chào cờ, phía dưới là hình tượng các em bé đang vui chơi trong một xã hội trật tự an toàn.

Bộ tem “Công an nhân dân Việt Nam” được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 19/8/2020 đến ngày 30/6/2022. Một số sản phẩm phát hành theo bộ tem là dấu phát hành, phong bì ngày phát hành đầu tiên (FDC), bưu thiếp cực đại (maxicard), bìa gài phát hành.

Trước đó, Bưu điện Việt Nam đã từng phát hành 5 bộ tem về chủ đề Công an nhân dân Việt Nam.

Cụ thể: Bộ tem “Tem Binh sỹ”, gồm 1 mẫu (Công an biên phòng), phát hành ngày 3/1/1961; Bộ tem “Kỷ niệm 40 năm thành lập Công an nhân dân Việt Nam (1945-1985)”, gồm 2 mẫu, phát hành ngày 30/8/1985; Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9”, phát hành ngày 14/8/1995, trong đó có mẫu tem Kỷ niệm 50 năm thành lập Công an nhân dân; Bộ tem “Kỷ niệm 55 năm thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-2000”, gồm 2 mẫu, phát hành ngày 19/8/2000; Bộ tem “Kỷ niệm 60 năm thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-2005)”, gồm 2 mẫu, phát hành ngày 19/8/2005.

Bình Minh

Phát hành tem kỷ niệm 100 năm sinh Bác sĩ nông học Lương Định Của

Phát hành tem kỷ niệm 100 năm sinh Bác sĩ nông học Lương Định Của

Ngày 16/8/2020, Bộ TT&TT đã phát hành bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Lương Định Của (1920-1975)” nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của Bác sĩ nông học Lương Định Của đối với nền nông nghiệp Việt Nam.