An toàn thông tin,An toàn An ninh mạng,Bảo mật,Cách mạng Công nghiệp 4.0
Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Thái Bình vừa chính thức khai trương Trung tâm điều hành an ninh mạng SOC. Lễ khai trương Trung tâm diễn ra trong khuôn khổ chuỗi sự kiện hội thảo và diễn tập an toàn, an ninh mạng do Bộ TT&TT tổ chức tại TP. Thái Bình. Ảnh: Trọng Đạt
An toàn thông tin,An toàn An ninh mạng,Bảo mật,Cách mạng Công nghiệp 4.0
Trung tâm điều hành an ninh mạng SOC của tỉnh Thái Bình là mô hình kiểu mẫu về việc đảm bảo an toàn an ninh thông tin tại các địa phương. Ảnh: Trọng Đạt
An toàn thông tin,An toàn An ninh mạng,Bảo mật,Cách mạng Công nghiệp 4.0
Nhiệm vụ của Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng SOC là giúp các cơ quan tổ chức theo dõi, giám sát những nguy cơ, rủi ro 24/7, từ đó phát hiện sớm các lỗ hổng, các cuộc tấn công để chủ động ứng phó. Ảnh: Trọng Đạt
An toàn thông tin,An toàn An ninh mạng,Bảo mật,Cách mạng Công nghiệp 4.0
Trung tâm điều hành an ninh mạng SOC tỉnh Thái Bình bao gồm 3 phân khu. Trong đó, phân khu thứ nhất có vai trò hiển thị thông tin. Ảnh: Trọng Đạt
An toàn thông tin,An toàn An ninh mạng,Bảo mật,Cách mạng Công nghiệp 4.0
Phân khu thứ 2 bao gồm đội ngũ các chuyên gia CNTT trực tiếp ứng trực. Nhiệm vụ của phân khu này là tiếp nhận xử lý kỹ thuật. Ảnh: Trọng Đạt
An toàn thông tin,An toàn An ninh mạng,Bảo mật,Cách mạng Công nghiệp 4.0
Phân khu thứ 3 có vai trò điều phối để xử lý ứng cứu các sự cố. Ảnh: Trọng Đạt
An toàn thông tin,An toàn An ninh mạng,Bảo mật,Cách mạng Công nghiệp 4.0
Theo chị Hà - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông (Thái Bình), tổ ứng cứu sự cố của tỉnh có trên 30 người. Thường trực của tổ ứng cứu là cán bộ Sở TT&TT, Trung tâm CNTT và các thành viên đến từ các huyện và  sở, ban ngành trong tỉnh. Ảnh: Trọng Đạt
 
An toàn thông tin,An toàn An ninh mạng,Bảo mật,Cách mạng Công nghiệp 4.0
Mỗi sở, ban ngành trong tỉnh Thái Bình sẽ cử một cán bộ quản trị mạng của mình thường trực tại Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng SOC. Ảnh: Trọng Đạt
An toàn thông tin,An toàn An ninh mạng,Bảo mật,Cách mạng Công nghiệp 4.0
Những nhân sự này sẽ là đầu mối chân rết phục vụ việc ứng cứu cho chính đơn vị mà mình công tác. Khi cần, tỉnh Thái Bình sẽ huy động đội ngũ chuyên gia này để hỗ trợ việc xử lý ứng cứu sự cố trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Trọng Đạt
An toàn thông tin,An toàn An ninh mạng,Bảo mật,Cách mạng Công nghiệp 4.0
Hệ thống SOC của tỉnh Thái Bình có 3 bước cảnh báo. Ở bước đầu tiên, thông báo sẽ được phát ra cho hệ thống cán bộ quản trị. Nếu cán bộ quản trị không xử lý, hệ thống sẽ thông báo cho tổ trưởng tổ ứng cứu. Trong trường hợp tổ ứng cứu không xử lý kịp thời, sẽ có tin nhắn được gửi đến trực tiếp lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Trọng Đạt
An toàn thông tin,An toàn An ninh mạng,Bảo mật,Cách mạng Công nghiệp 4.0
Các sự cố về an toàn thông tin sẽ được phân loại và gửi đến lãnh đạo tỉnh dựa theo mức độ nguy hiểm và tốc độ xử lý. Ảnh: Trọng Đạt
An toàn thông tin,An toàn An ninh mạng,Bảo mật,Cách mạng Công nghiệp 4.0
Đó là khi xảy ra tình huống hệ thống thông tin trong toàn tỉnh Thái Bình bị tấn công dồn dập một cách bất thường với tần suất cao. Bên cạnh đó, nếu đội ứng cứu xử lý tình huống chậm trễ, hệ thống cũng sẽ trực tiếp gửi tin nhắn đến cấp cao hơn để có sự chỉ đạo từ trên xuống. Ảnh: Trọng Đạt
An toàn thông tin,An toàn An ninh mạng,Bảo mật,Cách mạng Công nghiệp 4.0
Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) tỉnh Thái Bình là kiểu mẫu về việc đảm bảo an toàn thông tin tại các địa phương. Mô hình này được kỳ vọng sẽ triển khai rộng khắp tại nhiều tỉnh thành khác trên cả nước. Ảnh: Trọng Đạt

Trọng Đạt