-  Hôm nay, Bộ TT&TT có quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo VietNamNet trực thuộc Bộ TT&TT.

Quyết định nêu rõ, báo VietNamNet là đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT, được tổ chức trên cơ sở hợp nhất báo điện tử VietNamNet, báo Bưu điện VN.

Báo VietNamNet là cơ quan báo chí đa phương tiện có nhiều ấn phẩm, thực hiện chức năng ngôn luận của Bộ, thông tin tuyên truyền phạm vi phát triển của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

 

Báo VietNamNet là đơn vị sự nghiệp công lập, có tên giao dịch quốc tế là VietNamNet.

Tổ chức bộ máy cụ thể gồm: Ấn phẩm VietNamNet.

Ấn phẩm Bưu điện Việt Nam; duy trì Infonet hiện nay là phiên bản điện tử của ấn phẩm của Bưu điện Việt Nam thuộc Báo VietNamNet (mới).

Báo VietNamNet (mới) kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của báo Bưu điện VN và báo điện tử VietNamNet; có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao từ 2 báo và duy trì ổn định hoạt động tin, bài.

Trần Thường