Tại cuộc gặp mặt cán bộ công nhân viên chức đầu Xuân Kỷ Hợi sáng nay, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay, năm 2018, chúng ta đã vạch ra những định hướng cơ bản, những công việc quan trọng cho 2019 và những năm tới.

Đất nước đang mong chờ những quyết sách bứt phá của Bộ TT&TT
Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng

“Một Việt Nam ổn định và phát triển bứt phá không thể thiếu vai trò của Bộ TT&TT. Chúng ta tự hào nhận các trọng trách này. Chúng ta thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi thực hiện sứ mạng này”, Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng, năm 2019 khẩu hiệu của Bộ là “Làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”. Người đứng đầu các cấp thì phải làm gương, nhân viên thì phải kỷ cương, làm việc phải có trọng tâm, suy nghĩ và hành động thì bứt phá. Lãnh đạo Bộ đề nghị tất cả các đơn vị trong Bộ quán triệt tinh thần này.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Đất nước đang mong chờ những quyết sách bứt phá của Bộ chúng ta. Người dân, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công, tất cả đều đang mong chờ. Bộ chúng ta là cả Văn cả Võ, cả Tuyên truyền cả Công nghệ. Văn võ cần song toàn”.

 

Bộ trưởng cũng chia sẻ, các cá nhân đến Bộ TT&TT không chỉ để làm việc mà còn là để sống nữa. Quan tâm đến nhau như một gia đình. Bỏ qua cho nhau như một gia đình. Thông cảm cho nhau như một gia đình. Bao dung nhau, dung nạp nhau để có một gia đình lớn. Gia đình thì dù có mâu thuẫn nhưng vẫn yêu thương nhau.

“Trong ngôi nhà này, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đóng góp xây dựng Việt Nam hùng cường.

Ai tạo ra gia đình này? Là tất cả chúng ta, nhưng đầu tiên là người đứng đầu các cấp, từ Bộ trưởng đến trưởng phòng, trưởng nhóm. Hãy để Bộ TT&TT là ngôi nhà lớn thứ hai của mỗi chúng ta”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chúc tất cả cán bộ, nhân viên có được những điều tốt đẹp của năm Kỷ Hợi để thực hiện thành công những dự định của Bộ, những nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng đã giao cho Bộ, hoàn thành sứ mạng mà đất nước đã đặt lên vai, đưa công nghệ vào tất cả các lĩnh vực mà Bộ đang quản lý.

"Việt Nam cần sử dụng công nghệ để phát triển đột phá"

"Việt Nam cần sử dụng công nghệ để phát triển đột phá"

 Theo Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, cần có nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam thay đổi các lĩnh vực kinh tế - xã hội và văn hóa của đất nước, đưa công nghệ công nghiệp 4.0 phổ cập ở Việt Nam, giúp đất nước phát triển đột phá.

Hương Quỳnh