Điện thoại sử dụng hệ điều hành Android

Người dân sử dụng điện thoại thông minh hệ điều hành Android như Samsung, Xiaomi, Oppo,... có thể dễ dàng tìm thấy ứng dụng "Phản ánh - Kiến nghị" trên kho ứng dụng CH Play.

Bước 1: Vào kho ứng dụng CH Play, tìm kiếm ứng dụng "Phản ánh - Kiến nghị". Người dùng sẽ thấy ứng dụng xuất hiện với biểu tượng thành phố màu xanh; tên ứng dụng "Phản ánh kiến nghị" và phía dưới có dòng chú thích đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh.

Cách tải về và cài đặt ứng dụng 'Phản ánh - Kiến nghị' ở Bắc Ninh
Ưng dụng "Phản ánh - Kiến nghị" trên kho ứng dụng CH Play

Bước 2: Nhấn vào cài đặt ứng dụng.

Cách tải về và cài đặt ứng dụng 'Phản ánh - Kiến nghị' ở Bắc Ninh

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, người dùng nhấn vào Mở ứng dụng. 

Cách tải về và cài đặt ứng dụng 'Phản ánh - Kiến nghị' ở Bắc Ninh

Bước 4: Trên màn hình điện thoại sẽ xuất hiện giao diện đăng ký sử dụng với 2 đối tượng: Người dânCán bộ.

Cách tải về và cài đặt ứng dụng 'Phản ánh - Kiến nghị' ở Bắc Ninh

Bước 5:

- Nếu chọn đối tượng là Người dân, giao diện ứng dụng sẽ mở ra lập tức. Nhưng khi người dùng nhấn vào Thêm phản ánh, ứng dụng sẽ yêu cầu Đăng nhập (với người đã có tài khoản) hoặc Đăng ký (với người chưa có tài khoản).

Nếu chưa có tài khoản, người dùng nhấn vào Đăng ký, sau đó nhập Email, Mật khẩu (dùng mật khẩu khác mật khẩu email), nhập lại Mật khẩu ở dòng dưới và nhấn tiếp vào Đăng ký là bắt đầu sử dụng được ứng dụng.

 

Cách tải về và cài đặt ứng dụng 'Phản ánh - Kiến nghị' ở Bắc Ninh

Nếu đã có tài khoản, người dùng chỉ việc nhập Email và Mật khẩu rồi nhấn vào Đăng nhập để sử dụng ứng dụng.

Cách tải về và cài đặt ứng dụng 'Phản ánh - Kiến nghị' ở Bắc Ninh

Lúc này người dùng nếu cần phản ánh các vấn đề liên quan đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường..., giao diện trên điện thoại sẽ như dưới đây:

Cách tải về và cài đặt ứng dụng 'Phản ánh - Kiến nghị' ở Bắc Ninh

Người dân chỉ việc nhập ảnh phản ánh vi phạm, sau đó điền đầy đủ các thông tin vào từng mục rồi nhấn vào Gửi góc trên cùng bên phải màn hình.

- Nếu chọn đối tượng là Cán bộ, người dùng sẽ sử dụng tài khoản thư công vụ để đăng nhập, sử dụng ứng dụng.

Điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS

Người dân sử dụng điện thoại thông minh hệ điều hành iOS của Apple - iPhone có thể dễ dàng tìm thấy ứng dụng "Phản ánh - Kiến nghị" trên kho ứng dụng App Store.

Trên iPhone, việc cài đặt, đăng nhập và sử dụng ứng dụng "Phản ánh - Kiến nghị" cũng giống các bước như đã hướng dẫn trên đây với điện thoại Android.

Cách tải về và cài đặt ứng dụng 'Phản ánh - Kiến nghị' ở Bắc Ninh
Ứng dụng "Phản ánh - Kiến nghị" sau khi được cài đặt trên màn hình iPhone

Ứng dụng "Phản ánh - Kiến nghị" giúp người dân và doanh nghiệp phản ánh các sự việc xảy ra xung quanh mình mà không cần phải tới trụ sở UBND phường để kiến nghị, từ đó chính quyền có thể quản lý, giám sát và xử lý các phản ánh kiến nghị của người dân một cách nhanh chóng, kịp thời. Ngoài chức năng phản ánh, ứng dụng cũng có một số tiện ích tra cứu khác.

Hải Nguyên

Bắc Ninh: Người dân 'gặp' chính quyền qua ứng dụng smartphone

Bắc Ninh: Người dân 'gặp' chính quyền qua ứng dụng smartphone

Chỉ cần mở ứng dụng trên điện thoại thông minh, người dân có thể phản ánh ngay với chính quyền về các vấn đề liên quan đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường...