- Theo Bộ TT&TT, các hành vi vi phạm trên mạng xã hội ngày càng tinh vi, với hình thức thay đổi liên tục, khó phát hiện.

Sáng nay, Bộ TT&TT tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo, năm 2017, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan báo chí làm tốt vai trò là kênh thông tin, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật.

Bộ TT&TT: Vi phạm trên mạng xã hội ngày càng tinh vi
Các đại biểu dự hội nghị tổng kết sáng nay

Bộ đã tích cực, chủ động làm việc với Facebook và Google nhằm thiết lập cơ chế trong việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, vi phạm quy định pháp luật Việt Nam.

Trong năm, Bộ cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung triển khai luật Báo chí 2016; Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về biển, đảo, bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa…

Trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT đã triển khai kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn ‎2017-2020. Trong đó có tuyên truyền về năm APEC Việt Nam 2017 và Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Ngoài ra, Bộ đã đẩy mạnh kiểm tra, rà soát, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, thông tin trên mạng Internet.

Chỉ đạo Sở TT&TT các tỉnh, TP và các cơ quan báo chí chấn chỉnh hoạt động của các văn phòng đại diện và các phóng viên thường trú, đặc biệt là các biểu hiện nhũng nhiễu, gây sức ép với doanh nghiệp, địa phương. Phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn và xử lý kịp thời những thông tin sai sự thật, chống phá, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và nhân dân.

Báo cáo cũng nêu những khó khăn tồn tại là các hành vi vi phạm trên mạng xã hội ngày càng tinh vi, với hình thức thay đổi liên tục, khó phát hiện; các thế lực thù địch lợi dụng sự phát triển của công nghệ để thường xuyên phát tán thông tin xấu độc trên các dịch vụ nền tảng nước ngoài.

Một số trang thông tin điện tử có bài viết, clip mang tính chất tuyên truyền, cổ xúy, đưa thông tin không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của Việt Nam.

 

Nguyên nhân được Bộ TT&TT chỉ ra là do các biện pháp kỹ thuật và trang thiết bị sử dụng để ngăn chặn những thông tin xấu độc trên mạng còn hạn chế. Việc ngăn chặn chỉ có tác dụng ở một thời điểm nhất định do các trang này thường sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của các hãng công nghệ lớn nên địa chỉ IP được thay đổi liên tục gây khó khăn trong việc theo dõi, chặn lọc.

Đồng thời, do cạnh tranh về tốc độ đưa tin và chạy theo lợi nhuận của các cơ quan thông tấn, báo chí, trang thông tin điện tử nên quy trình duyệt nội dung chưa được coi trọng và thực hiện thiếu nghiêm túc, cá biệt có trường hợp không qua thẩm định, xác minh dẫn đến một số cơ quan báo chí đưa thông tin sai, thậm chí vi phạm pháp luật.

Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Về nhiệm vụ năm 2018, Bộ TT&TT nêu cụ thể một số công việc như: Chỉ đạo, định hướng tốt công tác thông tin, tuyên truyền về việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội; chính sách pháp luật của Nhà nước; giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng.

Đẩy mạnh triển khai luật Báo chí và Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 sau khi Thủ tướng ban hành.

Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc cung cấp thông tin sai sự thật và các luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường xử lý theo quy định đối với những cá nhân, tổ chức cung cấp các nội dung xấu, độc trên Internet, góp phần làm lành mạnh môi trường thông tin trên mạng.

Việt Nam sẽ xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Việt Nam sẽ xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Việc xây dựng chính sách quản lý nhà nước về thông tin trên Internet là nội dung được đưa vào nghị quyết Quốc hội và đã được biểu quyết thông qua.

Thúc đẩy mạng xã hội do doanh nghiệp Việt cung cấp

Thúc đẩy mạng xã hội do doanh nghiệp Việt cung cấp

Bộ trưởng TT&TT cho biết, 1 trong 6 giải pháp để kiểm soát, hạn chế thông tin xấu, độc hại, phản cảm là thúc đẩy sử dụng mạng xã hội do DN Việt cung cấp.

Mạng xã hội đặt máy chủ ở nước ngoài, quản lý rất khó

Mạng xã hội đặt máy chủ ở nước ngoài, quản lý rất khó

Việc đặt hệ thống máy chủ ở nước ngoài khiến việc quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước rất khó.

Bộ trưởng TTTT: Báo chí tụt hậu với mạng xã hội là nguy cơ hiện hữu

Bộ trưởng TTTT: Báo chí tụt hậu với mạng xã hội là nguy cơ hiện hữu

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho hay, trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 nếu không tiến kịp, báo chí sẽ đi sau và sẽ tụt hậu so với với mạng xã hội.

Hương Quỳnh