Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Với vai trò và sự đóng góp trong việc phát triển kinh tế xã hội, phụ nữ không thể đứng ngoài quá trình này. 

Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), 97% tất cả nguồn lực trên thế giới cần đến kỹ năng số. Phụ nữ nếu không được nâng cao năng lực, trang bị kỹ năng về CNTT sẽ bị bỏ lại phía sau. 

Sự phát triển của công nghệ nếu không đi cùng các biện pháp an toàn cũng sẽ làm tăng nhiều nguy cơ cho phụ nữ như tấn công, quấy rối, xâm hại, bị lợi dụng, lừa đảo qua mạng. Vì vậy, việc nâng cao kỹ năng số cho phụ nữ là rất quan trọng nhằm tận dụng các cơ hội và hạn chế những rủi ro do kỷ nguyên số mang lại. 

Bộ TT&TT tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng số cho phụ nữ
Hội nghị Tập huấn kỹ năng số cho phụ nữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế. (Ảnh: Trọng Đạt)

Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 có nguy cơ đẩy lùi những tiến bộ kinh tế xã hội và thành tựu đạt được của Việt Nam khi thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có bình đẳng giới. 

Đại dịch đã tạo ra nhiều thách thức đối với sự phát triển của xã hội nói chung và phụ nữ nói riêng, nhưng mặt khác cũng tạo ra cú huých cho chuyển đổi số. 

Chia sẻ tại Hội nghị Tập huấn kỹ năng số cho phụ nữ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho biết, Việt Nam đang từng bước phục hồi nhanh, thích nghi và xây dựng cuộc sống bình thường mới. Chúng ta thực hiện công cuộc chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, hướng tới mục tiêu xây dựng kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số, bắt kịp cơ hội phát triển bứt phá trên môi trường số mà Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 mở ra. 

Để xây dựng xã hội số, kinh tế số cần những công dân có kỹ năng số, có thể giao tiếp, học tập, làm việc, sản xuất, kinh doanh, giải trí trên môi trường số. Kỹ năng số sẽ dần trở nên thiết yếu và đóng vai trò quan trọng trong việc tồn tại và phát triển của mỗi cá nhân cũng như toàn xã hội. 

 
Bộ TT&TT tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng số cho phụ nữ
Ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ TT&TT. (Ảnh: Trọng Đạt)

Theo Thứ trưởng Phan Tâm, phụ nữ Việt Nam đã khẳng định và luôn phát huy vai trò, vị trí của mình trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và phát triển đất nước. Phụ nữ Việt Nam cũng góp phần xứng đáng trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. Chính vì vậy, việc phụ nữ học tập, trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng số trở nên thiết yếu để không bị tụt hậu và tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong thời đại mới. 

Với nhận thức đó, Bộ TT&TT đã phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức buổi tập huấn về kỹ năng số cho cán bộ Hội phụ nữ. Qua hội nghị này, các cán bộ Hội sẽ được cung cấp thông tin tổng quan về cơ hội và thách thức đối với phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số và Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. 

Bộ TT&TT tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng số cho phụ nữ
Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đạt)

Các đại biểu tham gia hội nghị sẽ được trang bị những kỹ năng số cơ bản, đặc biệt là cơ chế hợp tác cụ thể, thiết thực giữa các sàn giao dịch, thương mại điện tử với các cấp Hội để hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế. 

Theo bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, việc ứng dụng CNTT được xác định là một khâu đột phá trong hoạt động của Hội. 

Những thông tin được trao đổi, chia sẻ trong buổi tập huấn kỹ năng số cho phụ nữ nội dung rất thiết thực nhằm cụ thể hóa các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp.

Trọng Đạt

Chuyển đổi số sẽ là động lực chính cho phục hồi và phát triển kinh tế

Chuyển đổi số sẽ là động lực chính cho phục hồi và phát triển kinh tế

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long cho biết, Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số 2021 sẽ là diễn đàn hành động, giải các bài toán cụ thể để chuyển đổi số là động lực để phục hồi và phát triển kinh tế.