- Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính hiện đại.

Chiều 22/8, tại trụ sở Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp Thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2017 - 2020. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp giữa Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ.

Bộ TT&TT thúc đẩy ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân cùng ký kết chương trình phối hợp.

Thế giới đang bước sang thời kỳ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Các thiết bị kỹ thuật số trở nên thông minh hơn, có thể kết nối được với nhau, quy trình quản lý sản xuất, phương thức làm việc dần chuyển sang tự động hoá với sự hỗ trợ của máy móc và robot.

Trước xu thế đó, công tác quản lý điều hành, cung cấp dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan Nhà nước đòi hỏi cải tiến nâng cao hiệu quả phương thức quản lý để thích ứng với nhu cầu của sự phát triển.

 

Vì lẽ đó, việc ứng dụng CNTT hiện đại hoá nền hành chính, xây dựng chính phủ điện tử trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Do vậy, cần ứng dụng các giải pháp công nghệ để đẩy nhanh quá trình tin học hoá quy trình thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại.

Bộ TT&TT thúc đẩy ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính

Lễ ký kết Chương trình phối hợp Thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính giữa Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, việc ban hành chương trình giai đoạn 2017 - 2020 có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng CNTT, hiện đại hoá nền hành chính, xây dựng chính phủ điện tử theo tinh thần nghị quyết 30C và nghị quyết 36A và chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Căn cứ chương trình phối hợp này, các đơn vị liên quan về ứng dụng CNTT và cải cách hành chính của các Bộ, ngành, các Sở Nội vụ, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trên cả nước có căn cứ để xây dựng ban hành các chương trình phối hợp, thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương, góp phần thúc đẩy gắn kết hoạt động ứng dụng CNTT với cải cách hành chính trên phạm vi toàn quốc để xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.  

Trọng Đạt