- Bộ TT&TT sáng nay tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 12.

Hội nghị Trung ương 8: Bức tranh tổng thể về kinh tế - xã hội

Trung ương thảo luận về Quy định trách nhiệm nêu gương

Quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của hội nghị Trung ương 8 đến cán bộ, đảng viên.

Bộ TT&TT thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 8
Quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 8

Quyền Bộ trưởng cho biết, từ ngày 2-6/10, hội nghị đã họp, thảo luận và cho ý kiến về: Tình hình KT-XH và ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết TƯ 4 (khóa 10) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Ban Chấp hành TƯ Đảng đã thống nhất giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6 tới.

Hội nghị đã bầu bổ sung 2 ủy viên UB Kiểm tra Trung ương và xem xét, quyết định thi hành kỷ luật nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son bằng hình thức cách chức ủy viên TƯ Đảng khóa 11 và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2011-2016.

Đồng thời, quyết định thi hành kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

 

Quyền Bộ trưởng yêu cầu các cán bộ, đảng viên trong Bộ cần nắm chắc, kịp thời thông tin, định hướng nhận thức, tư tưởng, có cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết.

Nhấn mạnh về trách nhiệm nặng nề với Bộ TT&TT, quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu cán bộ, đảng viên trong Bộ cần làm tốt hơn những việc hàng ngày theo cách vừa làm vừa học.

“Cần nhất ở con người là tấm lòng, việc khó tìm cách vượt quá chứ đừng né tránh, đá qua chỗ này chỗ kia”, quyền Bộ trưởng nói.

Quyền Bộ trưởng TT&TT cũng yêu cầu cần đổi mới, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, người dân để phát triển đất nước. Bộ TT&TT cần tập trung phát triển công nghệ, chú trọng phát triển doanh nghiệp công nghệ để đẩy mạnh sản xuất công nghiệp Việt Nam...

Chủ động từ chức khi không còn uy tín: Muộn còn hơn không

Chủ động từ chức khi không còn uy tín: Muộn còn hơn không

Khi một cán bộ cao cấp của Đảng chủ động từ chức vì thấy mình không còn xứng đáng, đó là cách thể hiện có tính nêu gương nhất của cán bộ chủ chốt.

Tổng bí thư làm Chủ tịch nước: Không phải vì nhất thể hoá, đây là tình huống

Tổng bí thư làm Chủ tịch nước: Không phải vì nhất thể hoá, đây là tình huống

Tổng bí thư khẳng định, việc TƯ giới thiệu Tổng bí thư để QH bầu làm Chủ tịch nước không phải vì nhất thể hoá, đây là tình huống.

Các khóa sau, Trung ương có giới thiệu Tổng bí thư làm Chủ tịch nước?

Các khóa sau, Trung ương có giới thiệu Tổng bí thư làm Chủ tịch nước?

Các nhiệm kỳ tới như thế nào là do BCH TƯ, QH quyết định việc Tổng bí thư có đồng thời là Chủ tịch nước hay không.

Tổng bí thư làm Chủ tịch nước: Không đặt vấn đề sáp nhập 2 Văn phòng

Tổng bí thư làm Chủ tịch nước: Không đặt vấn đề sáp nhập 2 Văn phòng

Vấn đề sáp nhập 2 Văn phòng không nên được đặt ra, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng TƯ Đảng vẫn riêng biệt.

Bốn lý do để Tổng bí thư làm Chủ tịch nước

Bốn lý do để Tổng bí thư làm Chủ tịch nước

Việc thực hiện Tổng bí thư làm Chủ tịch nước vào thời điểm này sẽ tạo cơ hội, tạo tiền đề cho hiện tại và cả tương lai.

Hương Quỳnh