Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tới chúc mừng Ban Tuyên giáo Trung ương nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

  Ban Tuyên giáo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tới chúc mừng Ban Tuyên giáo Trung ương nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chúc đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Ban tuyên giáo Trung ương nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công, chúc mối quan hệ công tác giữa hai cơ quan ngày càng gắn bó.

 
Ban Tuyên giáo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chúc quan hệ công việc giữa Ban và Bộ ngày càng gắn bó.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn hứa tặng Ban Tuyên giáo 20 bộ máy tính.

T.P