- Nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9, 72 năm thành lập ngành Thông tin và Truyền thông (28/8/1945 - 28/8/2017), Bộ Thông tin và Truyền thông sáng nay tổ chức lễ báo công dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT cùng gần 8 vạn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC NLĐ) trong ngành, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đọc diễn văn báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Cha già của dân tộc.

Bộ Thông tin Truyền thông báo công dâng Bác
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đọc diễn văn báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ trưởng nói: “Trong thời khắc long trọng này, CBCCVC NLĐ ngành TT&TT hướng về anh linh của Người, kính cẩn và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, vị Cha già dân tộc, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới đã phấn đấu suốt đời cho nền độc lập tự do của dân tộc, đem lại hạnh phúc cho nhân dân”.

Bộ Thông tin Truyền thông báo công dâng Bác
Đoàn đại biểu Bộ TT&TT

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước của Bộ TT&TT luôn được triển khai tốt trên tất cả các lĩnh vực: Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin. Bộ tích cực triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng theo với tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân.

 
Bộ Thông tin Truyền thông báo công dâng Bác
Đoàn đại biểu Bộ TT&TT vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, khả thi, phù hợp với thực tiễn, đồng thời tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch để hoạt động TT&TT phát triển trong quá trình mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngành TT&TT tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò tiên phong trong quá trình đổi mới, là ngành đa lĩnh vực, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, có tỷ trọng đóng góp lớn cho GDP của đất nước, góp phần đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Bộ TT&TT luôn quyết tâm đoàn kết phấn đấu thực hiện theo lời dạy của Người, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục tuyên truyền vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng hứa trước anh linh của Bác: Toàn ngành TT&TT luôn phát huy tinh thần "Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, hội nhập và phát triển" để xây dựng một xã hội thông tin lành mạnh, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam cường thịnh, trong đó lấy CNTT-TT làm nền tảng để phát triển đất nước, sớm đưa Việt Nam trở thành một nước mạnh về CNTT-TT.

Thủ tướng ký phát hành bộ tem đặc biệt “Đại tướng Võ Nguyên Giáp'

Thủ tướng ký phát hành bộ tem đặc biệt “Đại tướng Võ Nguyên Giáp'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát hành bộ tem bưu chính “Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013)” sáng nay tại Quảng Bình.

Ngành TT&TT đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước

Ngành TT&TT đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định, ngành TT&TT trong 10 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp xứng đáng và luôn đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Bộ TT&TT ủng hộ gần 2 tỷ đồng tới đồng bào vùng lũ

Bộ TT&TT ủng hộ gần 2 tỷ đồng tới đồng bào vùng lũ

Gần 2 tỷ đồng được cán bộ Bộ TT&TT quyên góp ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc, trung du Bắc Bộ.

Kiên Trung