Nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhận định, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã làm đảo lộn thế bố trí chiến lược trên chiến trường, làm phá sản Chiến tranh cục bộ, làm lung lay ý chí xâm lược, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, đồng thời mở ra điều kiện và thời cơ cho những cuộc tiến công tiếp theo mà đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bộ trưởng Bộ TT&T T Trương Minh Tuấn thực hiện nghi thức đóng dấu phát hành đặc biệt bộ tem.
 

 Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vào thời điểm công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn và đang đứng trước thời cơ, vận hội phát triển mới cùng những khó khăn, thách thức đan xen, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh to lớn, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của dân tộc trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong hoà bình, đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bộ tem gồm 01 mẫu, thể hiện tượng đài tôn vinh những người con kiên trung, đồng bào, chiến sĩ miền Nam với lòng quả cảm, khí phách quật cường đã anh dũng chiến đấu, giành thắng lợi vĩ đại cho dân tộc. Phía trên tượng đài là cánh chim hòa bình cùng dải khăn rằn gần gũi tung bay trong gió biểu trưng cho sự hòa bình, thống nhất của đất nước cũng như sự nồng hậu, chân thành của nhân dân miền Nam nói riêng và toàn thể chiến sĩ, đồng bào cả nước nói chung.

Bộ tem,vnpost,bộ thông tin truyền thông
Mẫu tem 

 Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)” được phát hành theo nghi thức đặc biệt, không chỉ góp phần tôn vinh những đóng góp to lớn của lớp lớp cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, mà còn là dịp để giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

D.Anh