Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tới đây công chức làm công tác lao động - xã hội ở cấp xã phải đảm nhận rất nhiều việc. Việc xã hội hóa công tác chi trả không chỉ tạo điều kiện để cán bộ cấp xã làm việc hiệu quả hơn mà công tác chi trả cũng được an toàn hơn, đặc biệt việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội cũng sớm được đẩy nhanh quá trình thực hiện.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn yêu cầu Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tăng cường hơn nữa cơ sở vật chất, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đi thẳng vào chi trả bằng thẻ điện tử, nhận diện đối tượng thụ hưởng bằng hình ảnh, không cần giấy tờ, tạo thuận lợi tối đa cho người hưởng.

bưu điện,người có công
5.800 tỷ đồng chi trả cho người có công với cách mạng qua bưu điện

Theo ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH khẳng định qua 3 năm triển khai thí điểm, phương thức chi trả qua bưu điện phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tiến trình cải cách thể chế, bộ máy quản lý, tăng cường dịch vụ sự nghiệp công; giảm tải áp lực công việc cho công chức ngành LĐ-TB&XH; đảm bảo an toàn về quản lý tiền chi trả trợ cấp, quy định trách nhiệm bồi hoàn của cơ quan bưu điện khi có thất thoát; tách bạch giữa công tác quản lý, xác lập đối tượng với công tác chi trả, phòng ngừa khả năng trục lợi trong quá trình chi trả; đối tượng hưởng nhiều loại trợ cấp (hưu trí, người có công) không phải đi lại nhiều lần...

 

Theo ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, đơn vị này xác định việc chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng không đơn thuần chỉ là chi đúng, chi đủ và kịp thời mà đây còn là công tác đền ơn đáp nghĩa.Bưu điện Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ, đặc biệt sẽ sớm triển khai việc chi trả theo phương thức mới - chi trả điện tử để đối tượng hưởng ngày càng thuận lợi hơn, việc rút tiền linh hoạt, dễ dàng hơn.

Trước các đề xuất về việc mở rộng số địa phương chi trả người có công qua Bưu điện, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết Bộ sẽ trình xin ý kiến Chính phủ về mặt chủ trương để có hành lang pháp lý triển khai tại nhiều địa phương.

Thứ trưởng cũng yêu cầu ngành LĐ-TB&XH tại các tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bưu điện đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chi trả như: hoàn thiện phần mềm quản lý đối tượng, quản lý tài chính… đảm bảo việc chi trả đúng, đủ, kịp thời, tạo thuận lợi nhất cho người được hưởng.

D.Anh