Xem phần 1: Nhận thức về chuyển đổi số

Chuyển đổi số là chuyển đổi các hoạt động của chính quyền, của kinh tế và của xã hội lên môi trường số.

1. Về xây dựng chiến lược chuyển đổi số

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia, là chương trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đây là sự tiếp nối, cụ thể hoá NQ 52 của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ 4. Tỉnh uỷ các tỉnh sớm ban hành nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, và sau đó, UBND ra chiến lược về chuyển đổi số. Bộ TT&TT cam kết hỗ trợ để các tỉnh ban hành được trong năm nay, năm 2020.

2. Về phát triển hạ tầng số tại tỉnh

Hạ tầng số thì đầu tư không lớn, có thể làm rất nhanh, lại chủ yếu do doanh nghiệp đầu tư, nhưng giá trị và hiệu quả lại rất lớn, nhất là đối với kinh tế số. Các tỉnh cần đẩy nhanh chương trình mỗi người dân một điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình một đường Internet cáp quang, mỗi hộ gia đình một địa chỉ số, triển khai 5G tại các khu công nghiệp để hỗ trợ sản xuất thông minh, cũng như sẵn sàng đón làn sóng đầu tư công nghệ cao. Đây là những hạ tầng, nền tảng quan trọng nhất của chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, nên cần phải đi trước, càng nhanh càng tốt.

3. Về dịch vụ công trực tuyến

Đẩy nhanh việc đưa dịch vụ công lên trực tuyến. Không làm tuần tự, mà hướng ngay tới mục tiêu 100%. Chậm nhất năm 2021, 100% dịch vụ công của các tỉnh lên trực tuyến mức độ 4. Bộ TT&TT sẽ tư vấn các tỉnh về cách làm nhanh và tiết kiệm.

4. Về triển khai chính quyền số

Không chỉ dịch vụ công mà đồng thời là các hoạt động khác của chính quyền lên môi trường số. Tương tác với người dân nhiều hơn. Mở dữ liệu cho doanh nghiệp tham gia sáng tạo thêm các dịch vụ mới cho người dân. Triển khai chính quyền số từ cấp thấp nhất là cấp xã. Trong tháng 8 này, Bộ TT&TT sẽ ban hành hướng dẫn về chính quyền số, về thí điểm chính quyền số cấp xã, cấp huyện.

5. Về an toàn, an ninh mạng

Đảm bảo an toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết để chuyển đổi số. Để đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho hệ thống CNTT, các tỉnh cần dành ít nhất 10% ngân sách CNTT, và thuê doanh nghiệp chuyên trách về an toàn thông tin để bảo vệ hệ thống CNTT của tỉnh, thực hiện bảo vệ 4 lớp theo Chỉ thị 14/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

 

6. Về ngân sách dành cho CNTT

Tỉnh dành khoảng 1% ngân sách hàng năm cho CNTT, đây là mức trung bình thế giới. Mức cao là 2%. Hiện tại, các tỉnh chi cho CNTT trung bình là 0,3% ngân sách. Đây là mức thấp, chưa đủ để đẩy nhanh chuyển đổi số.

7. Về nhân lực chuyển đổi số

Tỉnh ưu tiên người có chuyên môn, có tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, để tăng cường cho sở TT&TT, nhất là nhân sự giám đốc sở. Giao cho sở làm hạt nhân để thực hiện chuyển đổi số tại tỉnh, giao nhiều việc hơn cho sở, nhất là việc khó và thách thức, để sở từ đó mà phát triển, xuất hiện người tài cho tỉnh. Muốn chọn CNTT, chuyển đổi số làm hướng đột phá thì phải có nhân sự đột phá.

8. Về vai trò hỗ trợ chuyển đổi số của Bộ TT&TT

Có việc gì khó khăn cần tháo gỡ trong lĩnh vực TT&TT, thì tỉnh yêu cầu Bộ TT&TT hỗ trợ, càng nhanh càng tốt. Vì Bộ sinh ra là để phục vụ các tỉnh. Bộ không chỉ hỗ trợ về hướng dẫn, về tháo gỡ chính sách, mà Bộ còn có lực lượng phản ứng nhanh, có thể hỗ trợ từ xa qua cầu truyền hình, hoặc trực tiếp vào tỉnh để cùng làm. Lực lượng gần 50.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực TT&TT cũng sẵn sàng tham gia vào các chương trình chuyển đổi số của tỉnh. Các tỉnh hãy đặt các bài toán, các vấn đề của mình cho giới doanh nghiệp công nghệ, có thể trực tiếp hoặc thông qua Bộ TT&TT.

9. Về đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Bộ TT&TT khuyến nghị các tỉnh trong nhiệm kỳ tới chọn đột phá là công nghệ, nhất là công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của đời sống KT-XH, thay đổi mô hình quản trị, mô hình kinh doanh, thực hiện chuyển đổi số toàn diện. Dùng báo chí truyền thông để khơi dậy khát vọng hùng cường thịnh vượng, tạo lên sức mạnh tinh thần để tỉnh bứt phá vươn lên. Đầu tư cho TT&TT là không lớn, nhưng giá trị mang lại sẽ là rất lớn.

10. Về trung tâm chuyển đổi số vùng

Bộ TT&TT cũng khuyến nghị các vùng có một trung tâm chuyển đổi số cho khu vực, đây là nơi đào tạo nhân lực chuyển đổi số, phát triển và giới thiệu các nền tảng chuyển đổi số, thí điểm chính sách mới, giới thiệu các mô hình thành công, nơi tập trung các doanh nghiệp giúp chuyển đổi số cho cả khu vực.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

Chuyển đổi số, cuộc cách mạng toàn dân

Chuyển đổi số, cuộc cách mạng toàn dân

Chuyển đổi số đơn giản là chuyển đổi hoạt động của chính quyền, của nền kinh tế và của xã hội lên môi trường số. Vậy đâu là những việc cần làm để định hình chiến lược chuyển đổi số tại Việt Nam?