Bộ Nội vụ ngày 4/10 tổ chức hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 ở tỉnh Yên Bái.

Dôi dư 101 cán bộ, công chức

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy cho biết, tỉnh có 9 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện. Trong đó, thị xã Nghĩa Lộ là đơn vị chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân năm trong diện phải sắp xếp.

Yên Bái muốn sáp nhập 6 xã, 1 thị trấn vào thị xã Nghĩa Lộ
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy

Theo đó, Yên Bái sắp xếp lại thị xã Nghĩa Lộ trên cơ sở nhập nguyên trạng 6 xã và 1 thị trấn của huyện Văn Chấn.

Đối với 180 ĐVHC cấp xã, ông Duy cho biết có 17 xã và 1 thị trấn chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn thuộc diện phải sắp xếp lại. Tỉnh đưa ra phương án sắp xếp 8 xã, chưa sắp xếp 9 xã và 1 thị trấn.

Đây là những nơi đông đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông đi lại khó khăn, khoảng cách trung tâm các xã cách xa nhau, dân cư phân bố không tập trung. Bên cạnh đó, một số xã có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ các công trình trọng điểm về an ninh, quốc phòng…

"Như vậy, sau khi thực hiện sắp xếp, số ĐVHC cấp huyện được giữ nguyên; số ĐVHC cấp xã giảm 7", ông Duy cho hay.

Về sắp xếp bộ máy, Chủ tịch Yên Bái cho biết, trước mắt tỉnh giữ nguvên tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, ĐVHC trực thuộc thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn, sau đó sắp xếp dần dần.

Đối với các xã mới sau sắp xếp, việc kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện theo quy định của luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Theo ông Duy, sau khi sắp xếp ĐVHC cấp xã, dôi dư 101 người, trong đó có 50 cán bộ và 51 công chức.

Tỉnh Yên Bái sẽ giải quyết nghỉ hưu đúng tuổi đối với 8 người; điều động sang đảm nhiệm các chức danh còn khuyết ở xã khác hoặc đảm nhiệm các chức danh khác đối với 87 người; giải quyết thôi việc đối với các trường hợp cán bộ, công chức cấp xã thôi việc theo nguyện vọng với 6 người.

Tỉnh cũng giải quyết nghỉ chế độ cho 47 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư sau sắp xếp.

Tránh phát sinh tiêu cực, khiếu kiện

 

Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn đề nghị Yên Bái giải trình thêm về lý do chưa sắp xếp 10 ĐVHC cấp xã.

Các hành viên Hội đồng thẩm định cũng đề nghị Yên Bái nghiên cứu, cần thiết có thể sáp nhập thêm số xã trong 10 đơn vị này và lý do thuyết phục hơn về việc mở rộng thị xã Nghĩa Lộ.

Giải trình thêm, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy cho biết, về mở rộng thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh đã xây dựng 3 phương án và xin ý kiến của Bộ Xây dựng.

Sau khi có ý kiến Bộ Xây dựng và sự thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp, tỉnh đã lựa chọn phương án tối ưu - sáp nhập 6 xã và 1 thị trấn của huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ.

"Nếu sáp nhập thêm các xã vào Nghĩa Lộ thì thị xã sẽ bị nông thôn hóa. Do vậy, phương án đã chọn là tối ưu, tỉnh sẽ xây dựng các phương án, lộ trình để phát triển đô thị, đảm bảo kinh tế - xã hội của thị xã phát triển tốt hơn", Chủ tịch Yên Bái nói.

Đối với 10 ĐVHC cấp xã chưa sắp xếp, ông Đỗ Đức Duy lý giải, nếu sáp nhập thì việc đi lại và sinh hoạt của người dân không thuận tiện, khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền xã.

"Do đó, tỉnh Yên Bái đề xuất chưa thực hiện việc sắp xếp đối với 10 ĐVHC cấp xã này trong giai đoạn 2019-2021 và sẽ tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới".

Yên Bái muốn sáp nhập 6 xã, 1 thị trấn vào thị xã Nghĩa Lộ
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đề nghị UBND tỉnh Yên Bái tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình theo yêu cầu.

Trong đó, xây dựng lộ trình cụ thể và giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn dôi dư, tránh phát sinh các tiêu cực, khiếu kiện.

Tỉnh cũng cần xây dựng phương án cụ thể trong việc quản lý và sử dụng tài sản công đối với các ĐVHC cấp xã sau sắp xếp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và tránh lãng phí.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ thẩm định đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ở tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019-2021.

Bình Thuận không có ĐVHC cấp huyện nằm trong diện sắp xếp lại. Tỉnh đề xuất sáp nhập theo diện khuyến khích 6 ĐVHC cấp xã gồm 5 xã và 1 thị trấn để thành lập 3 ĐVHC cấp xã mới.

Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh sẽ giảm 3 ĐVHC cấp xã. Số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư là 126. 

Thu Hằng

Sáp nhập huyện xã: TƯ hướng dẫn chứ không sắp xếp cán bộ dôi dư

Sáp nhập huyện xã: TƯ hướng dẫn chứ không sắp xếp cán bộ dôi dư

Phương án sắp xếp cán bộ dôi dư do địa phương xây dựng, TƯ chỉ hướng dẫn về chế độ chính sách liên quan.