- Trận động đất ở độ sâu chấn tiêu khoảng 10km vừa xảy ra tại huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Thông tin phát đi từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, trận động đất xảy ra lúc 8h32 phút ngày 15/10.

Xuất hiện động đất ở miền núi Quảng Nam

Bản đồ tâm chấn động đất

 

Động đất có độ lớn M = 3,4, xảy ra ở vị trí có tọa độ (15,939 độ vĩ Bắc; 107,598 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10km; trên địa bàn huyện Tây Giang. Người dân địa phương cho hay có cảm nhận được rung lắc nhẹ.

Hiện, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Cao Thái