Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2017 đến ngày 31/5/2019.

3 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu biên chế

Theo kết luận thanh tra, UBND tỉnh Bình Dương đã xây dựng đề án vị trí việc làm và được Bộ Nội vụ phê duyệt khung danh mục 317 vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh. Đến nay, UBND tỉnh mới phê duyệt đề án tại 10 cơ quan, đơn vị, hiện còn 20 cơ quan, đơn vị chưa phê duyệt.

Trong 3 năm 2017-2019, UBND tỉnh đều giao chỉ tiêu biên chế công chức vượt chỉ tiêu được Bộ Nội vụ giao hàng năm; trong đó năm nhiều nhất giao vượt 543 chỉ tiêu, năm ít nhất giao vượt 325 chỉ tiêu.

Về tinh giản biên chế, kế hoạch đến năm 2021 tỉnh sẽ tinh giản 421 biên chế, đạt 16,02% so với 2.629 biên chế được HĐND tỉnh giao năm 2015. Đến thời điểm thanh tra, có 220 người được tinh giản, nghỉ hưu, thôi việc.

Tại thời điểm thanh tra còn 150 lao động hợp đồng tại 10 cơ quan,  tổ chức, tuy nhiên UBND tỉnh báo cáo đến ngày 26/11/2019 đã chấm dứt toàn bộ số lao động hợp đồng này.

Về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 39 hồ sơ cho thấy có một số hồ sơ thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn ngạch. Trong đó có 3 trường hợp Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương đã thu hồi quyết định tuyển dụng vào ngày 4/11.

Về nâng ngạch công chức, tỉnh Bình Dương đã tổ chức 2 kỳ thi nâng ngạchcòn tồn tại một số thiếu sót, trong đó có việc chấm chưa sát đáp án, nhiều trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ nhưng chứng chỉ/chứng nhận nộp sau thời hạn nhận hồ sơ.

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, qua kiểm tra 258 hồ sơ, Thanh tra Nội vụ cho biết có 25 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước và sau ngày 28/12/2017 lại chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học, trung cấp lý luận chính trị...

 

Ngoài ra còn có 1 lãnh đạo cấp sở được tuyển dụng vào công chức trong trường hợp đặc biệt khi chưa đủ thời gian công tác 60 tháng và không lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ theo quy định...

Một lãnh đạo sở được bổ nhiệm ngoài gian đoạn thanh tra có thông tin phản ảnh chưa được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính theo quy định.

Xem xét lại 16 trường hợp bổ nhiệm, tuyển dụng sai

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó.

Đồng thời tham mưu, đề xuất HĐND tỉnh chấm dứt việc giao chỉ tiêu biên chế địa phương; khẩn trương phê duyệt đề án vị trí việc làm đối với 20 đơn vị còn lại. 

Thanh tra Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Bình Dương cử các trường hợp bổ nhiệm bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trước ngày 28/12/2017 mà thiếu chuẩn đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện trong năm 2019 

Đồng thời, báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức báo cáo cấp ủy cùng cấp tiến hành đánh giá năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, kết quả xếp loại hàng năm đối với 16 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau 28/12/2017 mà thiếu chuẩn, được tuyển dụng công chức không đúng quy định, sai quy trình thủ tục và 1 lãnh đạo sở có thông tin phản ánh ngoài giai đoạn thanh tra để xem xét việc thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại đã nêu để có hình thức xử lý theo quy định.

Thu Hằng

Bộ Nội vụ đồng ý cho các tỉnh thí điểm hợp nhất 8 sở ngành thành 4

Bộ Nội vụ đồng ý cho các tỉnh thí điểm hợp nhất 8 sở ngành thành 4

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký văn bản gửi UBND các tỉnh thành trực thuộc TƯ về việc đăng ký thí điểm hợp nhất một số sở ngành, phòng ban.