- Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả sau khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá cụ thể. Xe công chở bộ trưởng trong thời gian công tác không quá 1,1 tỷ đồng.

Thủ tướng vừa ban hành quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Quyết định quy định rõ, cán bộ có chức danh là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả sau khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá cụ thể.

Cán bộ có chức danh là ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư BCH TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch QH, Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ, Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC, các chức danh tương đương và chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác.

 
Căn cứ tình hình thực tế tại từng thời điểm, Thủ tướng quyết định chủng loại xe trang bị cho các chức danh này theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Quyết định mới cũng quy định rõ các chức danh được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác một ô tô với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng.

Đó là Trưởng ban của Đảng ở TƯ, ủy viên BCH TƯ Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH, ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm các UB của QH; Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UB TƯ MTTQ VN, Trưởng các đoàn thể ở TƯ, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên.

Quy định mức giá trần mua xe công trên còn áp dụng với bí thư các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, các chức danh của Hà Nội, TP.HCM, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UBND TP, Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách.

Ở mức thấp hơn, các chức danh được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác với mức giá mua xe tối đa 920 triệu đồng đa phần gồm các cấp phó.

Xe chưa hỏng chưa thay

Ô tô trang bị cho các chức danh trên được thay thế khi đã sử dụng vượt quá thời gian theo chế độ quy định hoặc sử dụng ít nhất 250.000km (đối với địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn là 200.000km) mà không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan có chức năng.

Khi người tiền nhiệm nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác mà xe chưa đủ điều kiện thay thế theo quy định trên thì người mới được bổ nhiệm tiếp tục sử dụng, không mua xe mới.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/9, thay thế 2 quyết định số 59 và 61 ban hành trước đó.

Xuân Linh