Năm 2019, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ở xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tiếp tục đạt được những kết quả khả quan.

100% đường làng, ngõ xóm rộng từ 3m trở lên theo tiêu chí nông thôn mới ở địa phương đã được người dân tự nguyện hiến đất, bê-tông hóa bằng kinh phí của Nhà nước và nhân dân...

Xây dựng NTM: Hòa Phước khang trang, đường làng sạch đẹp
Xây dựng NTM: Hòa Phước khang trang, đường làng sạch đẹp

Với phương châm "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", UBMTTQ xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi khả năng đóng góp của người dân trong việc xây dựng và phát triển địa phương. Chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín, hướng dẫn và giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, đưa các phong trào thi đua ngày càng hoạt động hiệu quả, thiết thực, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy người dân vươn lên trong lao động sản xuất, thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

 

Bên cạnh đó, UBMTTQ xã Hòa Phước còn gửi thư kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, con em quê hương đóng góp, ủng hộ công tác an sinh xã hội.

Trong năm, các cấp MT xã vận động "Quỹ vì người nghèo" được hơn 200 triệu đồng, qua đó sửa chữa, xây mới 6 ngôi nhà đại đoàn kết và hỗ trợ sinh kế giúp 246 hộ nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, tặng học bổng, cho học sinh nghèo... Nhiều tộc họ đã vận động con cháu xa quê đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học - khuyến tài, không để con cháu trong độ tuổi đến lớp bỏ học; đề ra quy ước xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng bằng cách tạo điều kiện cho con cháu chuyển đổi ngành nghề phù hợp với quá trình đô thị hóa nông thôn.

Các hoạt động lễ hội đình làng và các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng Thôn văn hóa, Gia đình văn hóa trên khắp các lĩnh vực, từ phát triển kinh tế- xã hội đến xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang lễ cũng mang lại hiệu quả tích cực, góp phần tạo ra diện mạo nông thôn mới đầy tính nhân văn và sâu sắc.

Bài: Phùng Thu Thủy - nhóm PV
Ảnh: Nguyễn Anh Duy - nhóm PV