Theo chia sẻ của lãnh đạo huyện Nam Đàn (Nghệ An), để phát huy những kết quả đã đạt được trong 10 năm xây dựng nông thôn mới(NTM), huyện cùng các xã tiếp tục rà soát các nội dung, tiêu chí để từng bước củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới một cách bền vững. Tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung mang tính kiểu mẫu và bước đầu hình thành các mô hình xã NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch.

Huyện đã tập trung phân bổ nguồn lực, có các chính sách hỗ trợ phù hợp như hỗ trợ xi măng để các xã chỉnh trang, nâng cấp hệ thống đường giao thông, mương thoát nước dân sinh; hỗ trợ kinh phí để xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thành lập mới hợp tác xã có liên doanh, liên kết, hỗ trợ kinh phí để thực hiện một số mô hình về cải tạo và bảo vệ môi trường như: trồng hoa, cây xanh, xây dựng thùng rác để thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật…

Trong triển khai thực hiện phong trào xóm, khối sáng – xanh – sạch – đẹp, huyện Nam Đàn đã ban hành bộ tiêu chí về xóm, khối sáng – xanh – sạch – đẹp để triển khai thực hiện trên địa bàn. Nội dung chính là xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn sạch đẹp, thoáng mát, có hệ thống mương thoát nước, có cây xanh, hoa hai bên đường được trồng theo quy hoạch; xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng đồng bộ, có hệ thống đóng ngắt tự động, chỉnh trang hệ thống điện, cáp viễn thông gọn gàng, đảm bảo mỹ quan...

Xây dựng nông thôn mới: Bài học từ bộ tiêu chí của huyện Nam Đàn
Đường hoa được chú trọng nhân rộng trong xây dựng NTM ở Nam Đàn (ảnh: LAD)

Các xã, thị trấn bám vào bộ tiêu chí để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Một số xóm, khối thực hiện với quyết tâm cao, đạt kết quả tốt, tạo được khí thế của phong trào.

Theo đó,trên địa bàn huyệnhiện nay đãcó trên 145km đường hoa, 100% số xóm lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng, trong đó có trên 70% số xóm có hệ thống đóng, ngắt tự động. Bước đầu hình thành một số vườn chuẩn, vườn mẫu nông thôn mới. Nhiều hộ dân đã có ý thức chỉnh trang nhà ở, sân vườn, tường rào, cổng ngõ sạch, đẹp, thường xuyên trồng và chăm sóc hoa, quét dọn vệ sinh môi trường khu vực trước mỗi nhà.

Ngoài ra, huyện Nam Đàn còn tiến hành khảo sát, quy hoạch, thiết kế mẫu Trung tâm văn hóa – thể thao xóm cho 7 xóm tại 7 xã làm điểm về xây dựng NTM kiểu mẫu; Quy hoạch công viên trung tâm huyện; Khảo sát thiết kế hệ thống tuyên truyền trực quan từ cầu Mượu đến thị trấn Nam Đàn; Quy hoạch, thiết kế bến thuyền Vua Mai, cải tạo cảnh quan môi trường tuyến đường trước trung tâm văn hóa huyện, đường dẫn vào quê nội, quê ngoài Bác Hồ; Quy hoạch các khu dân cư kiểu mẫu, các xóm, các tổ dân cư kiểu mẫu, đường mẫu, vườn mẫu....

 

Hệ thống kết cấu hạ tầng như đường giao thông, các công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa các cấp, hệ thống thông tin và truyền thông… tiếp tục được nâng cấp, cải tạo đảm bảo đồng bộ và từng bước hiện đại; hệ thống điện và cáp viễn thông được chỉnh trang, nâng cấp, đảm bảo mỹ quan; đầu tư xây dựng mới nhà truyền thống của huyện…

Sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, giữ vững và phát triển những mô hình liên doanh, liên kết, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã thực hiện, hình thành các mô hình mới.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 8 mô hình sản xuất rau, củ, quả an toàn trong nhà lưới có liên kết, bao tiêu sản phẩm; tiếp tục thành lập mới các hợp tác xã sản xuất và liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện Nam Đàn đạt 43 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,16%.

Cảnh quan môi trường được quan tâm thực hiện, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt Đề án bảo vệ môi trường, duy trì hợp đồng với công ty Môi trường đô thị vận chuyển rác thải sinh hoạt ra khỏi địa bàn để xử lý.  Các xã bước đầu thực hiện một số mô hình về bảo vệ môi trường, như: mô hình thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật; mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại gia; mô hình xây dựng cải tạo mương thoát nước dân sinh…

Năm 2020, huyện Nam Đàn đặt mục tiêucó 7 xã đạt chuẩn NTMới nâng cao, 3 xã đạt xã NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch và đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch.

Ông Nguyễn Lâm Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy Nam Đàn nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định, trong giai đoạn hiện nay, việc học tập Bác một cách thiết thực nhất là quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch”. Hy vọng rằng, với quyết tâm này, Nam Đàn sẽ sớm trở thành huyện kiểu mẫu như sinh thời Bác hằng mong ước.

Bài: Trần Hồng Kiên - nhóm PV
Ảnh: Nguyễn Hồng Phúc - nhóm PV