Công văn của tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ, kể từ 0h ngày 27/5, dừng việc di chuyển vào, ra tỉnh Vĩnh Phúc đối với công nhân lao động ở các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội và các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng dịch tại các tỉnh, thành phố khác.

Những công nhân lao động ở Vĩnh Phúc đi làm việc tại các địa phương nêu trên cũng ngừng di chuyển và ở lại địa phương nơi làm việc cho đến khi tình hình dịch bệnh tại các địa phương nêu trên được kiểm soát và tỉnh có thông báo mới.

Đối với công nhân lao động ở các địa phương giáp ranh tỉnh Vĩnh Phúc mà chưa có dịch Covid-19 (xã, phường, thị trấn không nằm trong vùng dịch) làm việc tại Vĩnh Phúc cho phép ra vào tỉnh, song phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch...

Khuyến khích các chuyên gia, người quản lý là người nước ngoài đang sinh sống ở các địa phương khác (kể cả các địa phương không có dịch) đến Vĩnh Phúc làm việc nghỉ lại tại Vĩnh Phúc cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Trường hợp đặc biệt, các chuyên gia, cán bộ quản lý nếu không thể ở lại và hằng ngày đi ra-vào tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu phải có cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 và phải thực hiện xét nghiệm thường xuyên (3 ngày một lần).

Vĩnh Phúc: Các chuyên gia đi ra-vào thành phố phải xét nghiệm 3 ngày một lần
Lực lượng chức năng kiểm soát người và phương tiện vào TP Vĩnh Yên


Đối với người lái xe và người ngồi trên các xe vận chuyển, giao nhận hàng hóa, nguyên vật liệu…cho các doanh nghiệp yêu cầu bắt buộc đối phải có phiếu xét nghiệm Covid-19 và có kết quả âm tính trong vòng 3 ngày trước khi vào Vĩnh Phúc.

Các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động giao, nhận hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xuất hiện dịch bệnh phát sinh từ hoạt động này.

 

Chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về phòng chống bệnh lây nhiễm nếu để xảy ra tình trạng số công nhân thuộc đối tượng nêu trên vẫn di chuyển ra vào tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối với công dân hiện đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội (tại vùng có dịch) và các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng có dịch tại các tỉnh, thành phố khác hạn chế vào và nghỉ lại tỉnh Vĩnh Phúc.

Trường hợp thực sự cần thiết phải vào tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu công dân phải có phiếu xét nghiệm Covid-19 và có kết quả âm tính trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh Vĩnh Phúc....

Chủ tịch Vĩnh Phúc: Tỉnh chọn phương án an toàn cho dân

Chủ tịch Vĩnh Phúc: Tỉnh chọn phương án an toàn cho dân

Trước việc một số doanh nghiệp phản ứng với chính quyền khi cho rằng các biện pháp chống dịch hiện nay là quá mạnh tay, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc đã nói như trên. 

Nhị Tiến