Phát biểu khai mạc, ông Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Năm Chủ tịch ASEAN 2020 đã khép lại với những thành công lớn, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Trong thành công chung đó có sự đồng hành của các cơ quan báo chí.

Do đó, mục đích của cuộc tọa đàm bên cạnh việc tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền ASEAN thời gian qua, cũng là dịp để đại diện các bộ, ngành liên quan cùng với các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trao đổi, thảo luận cùng xây dựng Kế hoạch tuyên truyền ASEAN trong 5 năm tới.

Việt Nam hoàn thành xuất sắc, toàn diện trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020

Ông Nguyễn Đồng Trung, Trợ lý Vụ trưởng, Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao đã điểm qua các kết quả chính. Theo đó, trong năm 2020, đà xây dựng Cộng đồng ASEAN đã được duy trì; thực hiện thành công các mục tiêu, ưu tiên đề ra. Các ưu tiên và kết quả chính được Việt Nam đề xuất cho năm 2020 đã được hoàn tất trọn vẹn.

Trong đó, đáng chú ý là việc hoàn tất rà soát giữa kỳ các Kế hoạch tổng thể trên 3 trụ cột thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, định hướng xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025, thúc đẩy công tác chuẩn bị cho rà soát triển khai Hiến chương ASEAN, thúc đẩy phát triển tiểu vùng gắn với tiến trình phát triển và nâng cao hình ảnh và nhận diện về Cộng đồng ASEAN.

Đề cao hình ảnh và nhận diện sẽ giúp người dân trong và ngoài khu vực nâng cao ý thức về Cộng đồng, tạo sợi dây gắn kết giữa các quốc gia thành viên, phát huy vai trò trung tâm và nâng tầm vai trò, vị thế ở khu vực và quốc tế.

Trong năm qua, ASEAN đã tiếp tục nỗ lực định hình một cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch, dựa trên luật lệ, đẩy mạnh hình thành và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử và đề cao thượng tôn pháp luật; duy trì lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề có tác động đến hòa bình, ổn định và an ninh khu vực.

 
Việt Nam hoàn thành xuất sắc, toàn diện trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020

Những kết quả đó đã thể hiện năng lực dẫn dắt trong năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam, giúp duy trì đoàn kết, giữ được sức mạnh tự cường, lấy thách thức là mẫu số chung gắn kết nhu cầu hợp tác cả trong ASEAN và với các đối tác. Đưa ra được các trọng tâm đúng và trúng nhu cầu của ASEAN và các đối tác và xử lý khéo léo các khác biệt, cả trong ASEAN và điều hòa được các nước lớn.

Việt Nam đã hoàn thành trọng trách xuất sắc, toàn diện, để lại nhiều di sản cho các năm tiếp theo.

Theo Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, do dịch Covid-19, truyền thông về ASEAN đã được đẩy mạnh trên môi trường điện tử. Số lượng các tin, bài về ASEAN rất lớn, trong đó nhiều nhất là mảng hợp tác kinh tế, hợp tác văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã thiết lập được đầu mối tuyên truyền ASEAN. Mạng lưới các bộ, ngành và các cơ quan báo chí tuyên truyền có 110 đầu mối của 32 báo đài Trung ương và 12 bộ, ngành thuộc Ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN.

Thành Nam

Đối ngoại Việt Nam năm 2020: Dấu mốc lịch sử và trách nhiệm kép

Đối ngoại Việt Nam năm 2020: Dấu mốc lịch sử và trách nhiệm kép

Năm 2020 đánh dấu mốc lịch sử với đối ngoại Việt Nam, khi lần đầu đảm nhiệm hai trọng trách là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Giữ vai trò kép đồng nghĩa gánh trách nhiệm kép.