- Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình đề nghị tăng lương, phụ cấp cho các chức danh chủ chốt trong ngành nhưng UB Tư pháp QH đã bác các đề nghị, kể cả về biên chế.

Đề nghị tăng hàng ngàn kiểm sát viên
Tinh giản biên chế 'không có vùng cấm'
2015 không tăng thêm biên chế

Trình bày tại phiên họp UB Thường vụ QH hôm nay, ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị giữ nguyên bảng lương đối với ngạch kiểm sát viên sơ cấp, kiểm sát viên trung cấp và các ngạch kiểm tra viên, điều tra viên như hiện nay.

Nhưng ông đề nghị bổ sung quy định về bảng lương của kiểm sát viên VKSNDTC, theo đó có hai bậc, hệ số từ 8,80 đến 9,40, tăng so với hiện hành (hiện hành là 6 bậc, hệ số từ 6,20 đến 8,00).

Viện trưởng VKSNDTC cũng đề nghị tăng hệ số phụ cấp đối với các chức danh lãnh đạo gồm phó viện trưởng, vụ trưởng, phó vụ trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, viện trưởng, phó viện trưởng...

Viện phó kiểm sát lương cao hơn Phó Thủ tướng?
Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện: Đề nghị giữ nguyên cho đến khi có chế độ lương mới. Ảnh: VietNamNet

Chủ nhiệm UB Tư pháp QH Nguyễn Văn Hiện cho rằng đề nghị không phù hợp. Ông phân tích lương chức danh phó viện trưởng VKSNDTC được xếp bậc 2 hệ số lương 9,40 cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng là 1,30 thì có tổng hệ số là 10,70, cao hơn bậc 1 hệ số lương 10,40 của viện trưởng VKSNDTC, phó chủ tịch QH, phó thủ tướng CP, bí thư trung ương Đảng.

 

Ông Hiện đề nghị ngành kiểm sát vẫn áp dụng bảng lương, chế độ phụ cấp như quy định hiện hành đối với kiểm sát viên VKSNDTC và kiểm sát viên cao cấp, chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý cho đến khi có quy định về cải cách tổng thể về cải cách chính sách tiền lương.

Riêng về biên chế, Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh giữ nguyên tổng biên chế hiện nay, nhưng xin lấy phần biên chế tinh giản được để bổ sung cho những yêu cầu nhiệm vụ mới.

UB Tư pháp nhấn mạnh UB Thường vụ QH chỉ có thể quyết định vấn đề biên chế theo đề nghị của Viện trưởng VKSNDTC sau khi có ý kiến của Chính phủ.

Do tờ trình của VKSNDTC về biên chế chưa đạt được điều kiện này nên UB Thường vụ QH chưa xem xét.

Chung Hoàng