- Cuộc thi "Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới" sẽ kéo dài đến ngày 11/4 tới.

Hợp tác xã kiểu mới: Giải pháp đột phá phát triển nông nghiệp VN

Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức phát động cuộc thi này.

Sắp hết hạn thi tìm hiểu HTX kiểu mới
Hợp tác xã Anh Đào (Đà Lạt). Ảnh: Đinh Tuấn

 

Diễn ra từ 18/12/2015 đến 11/4/2016, cuộc thi nhằm giới thiệu, quảng bá các mô hình HTX, liên hiệp HTX điển hình, hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tập thể, đóng góp phát triển kinh tế đất nước.

Thể loại tác phẩm báo chí tham dự không giới hạn từ phóng sự, bài phản ánh, đến phỏng vấn, điều tra… Ngoài thi tác phẩm báo chí, các tác giả, nhóm tác giả có thể thi hình thức kịch, tiểu phẩm.

Hồng Nhì