Giữa tháng 10 vừa qua, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010-2020.

Có thể nói sau 10 xây dựng NTM, Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo không khí thi đua phấn khởi ở khắp các địa phương, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, 10 năm qua, tỉnh đã huy động được trên 14.729 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 853,1 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1.181,4 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn tín dụng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, vốn nhân dân đóng góp…

Tuyên Quang phấn đấu hết 2019 có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Tuyên Quang phấn đấu hết 2019 có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chương trình xây dựng NTM của tỉnh đã có bước đột phá lớn, nhất là về xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, xử lý rác thải sinh hoạt, cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

 

Đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh có 30/129 xã (chiếm 23,26%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân tiêu chí/xã đạt 13,4 tiêu chí (tăng 10,6 tiêu chí so với năm 2011 và tăng 3,4 tiêu chí so với năm 2015), thấp hơn so với bình quân chung của cả nước là 1,86 tiêu chí/xã.

Dự kiến đến hết năm 2019, tỉnh có thêm 6 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 36/129 xã (chiếm 27,9%), bình quân tiêu chí/xã đạt 14 tiêu chí (hoàn thành sớm hơn 01 năm so với mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao).

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, có từ 20% số xã trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao, 50% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong tổng số xã đạt chuẩn NTM; 57% số xã đạt chuẩn NTM, không có xã dưới 10 tiêu chí; tăng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn lên gấp 1,5 lần so với năm 2020. Đến năm 2030 duy trì 2 huyện đạt chuẩn NTM và phấn đấu có thêm ít nhất 2 huyện đạt chuẩn NTM…

Bài: Đoàn Kiều Nga - nhóm PV
Ảnh: Nguyễn Anh Phương - nhóm PV