Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã thăm Sư đoàn không quân 372 và Vùng 3 Hải quân Việt Nam.

 

Dưới đây là các hình ảnh về chuyến thăm của ông Martin Dempsey tới các đơn vị quân đội Việt Nam đóng tại Đà Nẵng: 

Tướng Mỹ Dempsey thăm hải quân, không quân VN
Đại tướng Dempsey “đáp lễ” với chỉ huy đội danh dự Sư đoàn Không quân 372 của Việt Nam ở Đà Nẵng hôm 15/8
Tướng Mỹ Dempsey thăm hải quân, không quân VN
Đại tướng Dempsey gặp gỡ các chỉ huy Sư đoàn Không quân 372 của Việt Nam
Tướng Mỹ Dempsey thăm hải quân, không quân VN
Tướng Dempsey thăm phi hành đoàn của  Sư đoàn Không quân 372 Việt Nam
Tướng Mỹ Dempsey thăm hải quân, không quân VN
Tướng Dempsey quan sát bên trong một chiếc máy bay dùng trong công tác huấn luyện của Sư đoàn Không quân 372
Tướng Mỹ Dempsey thăm hải quân, không quân VN
Tướng Mỹ Dempsey thăm hải quân, không quân VN
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dempsey thăm Vùng 3 Hải quân Nhân dân Việt Nam ở Đà Nẵng vào hôm 15/8
Tướng Mỹ Dempsey thăm hải quân, không quân VN
Tướng Mỹ Dempsey thăm hải quân, không quân VN
Tướng Mỹ Dempsey thăm hải quân, không quân VN
Tướng Mỹ Dempsey thăm hải quân, không quân VN
Tướng Dempsey đọc lưu bút do ông viết trong sổ lưu niệm tại Vùng 3 Hải quân Nhân dân Việt Nam ở Đà Nẵng

Theo VOV