- Thông báo khẩn của Phó Chủ tịch UBND Trần Vĩnh Tuyến cho biết căn cứ vào đặc thù, TPHCM sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính thay việc xây trung tâm hành chính vì dễ tạo ra dư luận, gây lãng phí.

Phó chủ tịch (PCT) Trần Vĩnh Tuyến giao Sở Nội vụ chỉnh lại báo cáo kết quả học tập kinh nghiệm Trung tâm hành chính (TTHC) công tại Quảng Ninh và Đà Nẵng, theo hướng cân nhắc đặc thù của TP và điều kiện làm việc.

Từ bài học Đà Nẵng, TPHCM không xây Trung tâm hành chính

Những bất cập của TTHC Đà Nẵng khiến TPHCM không mặn mà với mô hình này

Việc xây dựng TTHC tập trung trong thời điểm hiện nay dễ tạo ra dư luận, gây lãng phí vì đòi hỏi quỹ đất và nguồn ngân sách rất lớn, không đảm bảo an toàn giao thông và an toàn trật tự.

PCT TPHCM cho rằng, để phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp, TP nên triển khai một cửa liên thông điện tử (kèm dịch vụ trực tuyến) tại từng sở ngành, theo từng lĩnh vực. “Mỗi lĩnh vực sẽ giao một sở làm đầu mối cho việc tiếp nhận và trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp. Sở đó phải liên thông với các sở ngành khác, không để người dân, doanh nghiệp cầm hồ sơ đi đến từng sở ngành”, thông báo nêu rõ.

 

Đồng thời các sở ngành cần phấn đấu để đến năm 2020, 100% thủ tục hành chính các sở, ngành, quận, huyện liên quan đến người dân, doanh nghiệp áp dụng dịch vụ công trực tuyến: người dùng điền và gửi các mẫu văn bản qua mạng (mức độ 3), trả phí và nhận kết quả qua bưu điện (mức độ 4).

Ngoài ra, PCT TPHCM cũng yêu cầu Sở Nội vụ từ nay đến cuối năm phải thực hiện xong 4 quy trình liên thông cho 4 sở là: Sở Xây dựng – Sở Tư Pháp – Sở Kế hoạch và đầu tư – Sở Tài nguyên và môi trường.

Trong khi đó Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp cùng các sở liên quan để nghiên cứu áp dụng chữ ký số nhằm triển khai, hướng dẫn các sở, ngành, quận, huyện áp dụng văn bản điện tử, chấm dứt tình trạng sử dụng văn bản giấy từ ngày 1/1/2017.

V.Đ