Theo quy định của tỉnh TT-Huế, người đến/trở về từ các địa phương cấp độ 1 (vùng xanh) phải tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19; người có xét nghiệm âm tính có giá trị trong 72 giờ; thực hiện khai báo y tế, quét mã QR; tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ khi về đến TT-Huế; xét nghiệm sàng lọc theo kế hoạch của cơ quan y tế.

TT-Huế khuyến cáo người dân đến tỉnh phải có xét nghiệm âm tính

TT-Huế khuyến cáo người dân đến địa phương phải có xét nghiệm âm tính.

Người đến/trở về từ các địa phương cấp độ 2 (vùng vàng): Khuyến cáo phải có kết quả xét nghiệm âm tính có giá trị trong 72 giờ; thực hiện khai báo y tế, quét mã QR.

Trong đó, người có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin, người có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19, giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/trở về địa phuơng thì tự theo dõi, giám sát y tế nơi cư trú/lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương; xét nghiệm sáng lọc theo kế hoạch của cơ quan y tế.

Đối với người đến/trở về từ vùng cấp độ 3 (vùng cam) và vùng cấp độ 4 (vùng đỏ), chính quyền tỉnh TT-Huế yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính có giá trị trong 72 giờ; thực hiện khai báo y tế, quét mã QR.

Trong đó, người có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, người có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19, giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/trở về địa phương thì giám sát y tế nơi cư trú/lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục theo dõi sức khoẻ 7 ngày; xét nghiệm 3 lần vào ngày 1 bằng test nhanh kháng nguyên, test bằng RT-PCR vào ngày 3, ngày 7; xét nghiệm sáng lọc theo kế hoạch của cơ quan y tế.

Yêu cầu đối với người đến/về từ vùng cấp độ 4 (vùng đỏ) là phải có kết quả xét nghiệm âm tính có giá trị trong 72 giờ; thực hiện khai báo y tế, quét mã QR.

 

Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc người được công bố khỏi bệnh Covid-19 thực hiện giám sát y tế tại nơi cư trú, lưu trú 7 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày; xét nghiệm 3 lần vào các ngày thứ 1 bằng test nhanh kháng nguyên; ngày 3 và ngày 7 bằng RT-PCR. 

Đối với các trường hợp chưa tiêm vắc xin Covid-19: Người trở về từ vùng cấp độ 2 (vùng vàng) sẽ phải thực hiện giám sát tại y tế tại nơi ở 7 ngày kể từ ngày về đến địa phương. Tiếp tục theo dõi sức khoẻ 7 ngày sau thời gian giám sát y tế. Theo dõi, giám sát, xét nghiệm, sàng lọc theo kế hoạch của cơ quan y tế.

Người trở về từ vùng cấp độ 3 (vùng cam) phải thực hiện cách ly y tế tại nơi ở 14 ngày kể từ ngày về địa phương. Tiếp tục theo dõi sức khoẻ 14 ngày sau khi hoàn thành cách ly tại nơi ở; xét nghiệm 4 lần vào các ngày thứ 1 bằng test nhanh kháng nguyên; ngày 3,7 và 14 bằng RT-PCR.

Người trở về từ vùng cấp độ 4 (vùng đỏ) phải thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương. Thực hiện xét nghiệm 4 lần trong quá trình cách ly thứ tự vào ngày thứ 1, 3, 7, 14 bằng RT-PCR.

Sau khi hoàn thành cách ly tập trung sẽ giám sát y tế nơi ở 7 ngày và thực hiện xét nghiệm 2 lần trong thời gian giám sát vào ngày 3 bằng test nhanh kháng nguyên và test bằng RT-PCR vào ngày 7. Sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ tại nơi ở đủ 28 ngày từ ngày về địa phương.

Quang Thành            

Quảng Nam, Quảng Ngãi chưa công bố cấp độ thích ứng an toàn với dịch Covid-19

Quảng Nam, Quảng Ngãi chưa công bố cấp độ thích ứng an toàn với dịch Covid-19

Đến thời điểm này tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi chưa có văn bản xác định cấp độ dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.