- Sở GTVT TPHCM cho biết, tiến độ cung cấp thêm nước sạch cho dân trên địa bàn quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và Củ Chi là rất chậm.

Cụ thể, theo báo cáo, tiến độ của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn rất chậm, thực tế chỉ cấp nước thêm được 6.465 hộ (yêu cầu tiến độ là 12.031 hộ). Sở GTVT đã có văn bản đề nghị Công ty đẩy nhanh tiến độ.

Đối với UBND huyện Củ Chi, tiến độ thực hiện rất chậm. Giải pháp gắn đồng hộ nước trên mạng cấp nước hiện hữu trong vòng 02 tháng (từ 15/7 đến 15/9) chỉ cấp nước thêm cho 01 hộ dân, đạt tỷ lệ 1.046/1.096 hộ.

Tiến độ của UBND huyện Bình Chánh thực hiện cũng rất chậm. Về đầu tư xã hội hoá phát triển mạng cấp nước theo tiến độ là 840 hộ, thực tế chưa cấp nước thêm được hộ nào. Giải pháp lắp đặt bồn chứa nước tập trung theo tiến độ là 2.772 hộ, thực tế chỉ cấp nước thêm cho 26 hộ.

 
TPHCM: Dân thừa nước ngập, thiếu nước sạch
TPHCM : cứ mưa là ngập
ảnh : Ngô Nhật Hoàng

Về việc rà soát tình hình cung cấp nước sạch đối các huyện đã đạt tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch trong năm 2015 (17 quận, 02 huyện). Đến nay, có 05 quận – huyện (Quận 3, Quận 11, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức, huyện Cần Giờ) chưa có báo cáo . Còn lại 14 quận – huyện đã có báo cáo, trong đó 11 quận – huyện đạt tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch (Quận 1, Quận 2, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 10, quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận Tân Phú, huyện Nhà Bè).

Về việc xây dựng giải pháp cung cấp nước sạch sau bồn chứa nước và đồng hồ tổng: Sở Giao thông chỉ nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn. Các Ủy ban nhân dân quận – huyện còn lại chưa tổ chức xây dựng giải pháp để nâng cao hiệu quả việc cung cấp nước qua bồn và đồng hồ tổng.


Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 15/9/2016, Thành phố đã cấp thêm cho 18.279 hộ, nâng tổng số hộ dân được cấp nước sạch từ đầu năm đến nay là 92.350 hộ/228.665 hộ (40,39%), đạt tỷ lệ 92,83% tổng số hộ dân trên toàn Thành phố.

Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 15/9/2016, trong giải pháp phát triển mạng lưới và gắn đồng hồ, đã phát triển 134,888km và cấp thêm cho 16.739 hộ, nâng tổng chiều dài là 463,625km/1.269,243km và tổng số hộ dân được cấp nước sạch từ đầu năm đến nay là 82.277 hộ/184.352 hộ (44,63%).

Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 15/9/2016, trong giải pháp xây dựng và nâng cấp mở rộng trạm cấp nước, Thành phố đã cấp thêm cho 929 hộ, nâng tổng số hộ dân được cấp nước sạch từ đầu năm đến nay là 2.482 hộ/9.269 hộ (26,78%).

Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 15/9/2016, trong giải pháp gắn đồng hồ tổng, Thành phố đã lắp đặt 01đồng hồ tổng và cấp thêm cho 606 hộ, nâng tổng số đồng hồ tổng 30/60 đồng hồ tổng và tổng số hộ dân được cấp nước sạch từ đầu năm đến nay là 1.572 hộ/14.861 hộ (10,58%).

Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 15/9/2016, trong giải pháp lắp đặt bồn chứa nước, Thành phố đã cấp thêm cho 26 hộ trên số 17/433 bồn hiện hữu đã lắp đặt, nâng tổng số hộ dân được cấp nước sạch từ đầu năm đến nay là 389 hộ/18.917 hộ (2,06%).

Việt Đông