Sáng 24/12, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì phiên họp Ban soạn thảo, tổ biên tập dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết,  Bộ Nội vụ tổ chức các phiên họp lắng nghe ý kiến đóng góp, để bổ sung hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ. 

Thành phố Thủ Đức sẽ có không quá 4 phó chủ tịch
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn. 

Theo dự thảo Nghị định, tại chương IV quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thủ Đức thuộc TP.HCM, số phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức không quá 5 người.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, trên cơ sở thống nhất ý kiến các sở, ngành…, UBND TP đã thống nhất đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số điều trong quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của TP Thủ Đức.

Theo ông Phong, TP.HCM thống nhất đề xuất cấp phó chủ tịch của TP thủ Đức không quá 4 người. Không quá 13 cơ quan chuyên môn trực thuộc và tổng số cấp phó của của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn của TP Thủ Đức không quá 39.

 

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng cho biết, TP.HCM cũng thống nhất đề xuất thành lập Phòng Khoa học Công nghệ tại TP Thủ Đức.

Thành phố Thủ Đức sẽ có không quá 4 phó chủ tịch
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề xuất TP Thủ Đức sẽ có không quá 4 phó chủ tịch.

Theo ông Phong, TP Thủ Đức phát triển trên nền tảng không gian sáng tạo tương tác cao nên vai trò của khoa học công nghệ rất quan trọng. TP Thủ Đức sẽ là trung tâm sáng tạo lớn nhất của TP.HCM và cả nước.

Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết,  TP.HCM đề xuất ngân sách thực hiện chi cho nghiên cứu khoa học, vì Thủ Đức là thành phố phát triển dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số. Thủ Đức cũng là nơi chuyển giao khoa học công nghệ cho vùng kinh tế Đông Nam bộ và cả khu vực kinh tế động lực phía Nam.

“Trong Nghị quyết của Quốc hội có giao cho Chính phủ xem xét cơ chế đặc thù của TP Thủ Đức để báo cáo Quốc hội, giúp TP Thủ Đức phát triển. Mong các cơ quan Trung ương tạo điều kiện để sớm ban hành Nghị định này, giúp TP Thủ Đức phát triển xứng với tiềm năng sẵn có của một đô thị hiện đại”, ông Phong nói.

Công bố nghị quyết thành lập TP Thủ Đức vào ngày 31/12

Công bố nghị quyết thành lập TP Thủ Đức vào ngày 31/12

TP.HCM đang chuẩn bị các chương trình để công bố nghị quyết thành lập TP Thủ Đức vào ngày 31/12. 

Hồ Văn