Văn bản điều chỉnh mới nhất của UBND TP.HCM yêu cầu sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy mới của TP Thủ Đức và phải chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Thủ Đức, trước ngày 8/1.

Chỉ định Bí thư Thành ủy Thủ Đức trước 8/1
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (người đứng giữa) trao Nghị quyết về thành lập TP Thủ Đức cho lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Trước đó, ngày 29/12/2020, Chủ tịch UBND TP ký quyết định triển khai Nghị quyết của Quốc hội, thì thời hạn chỉ định Bí thư và các chức danh Thành ủy Thủ Đức trước ngày 18/1/2021.

Theo điều chỉnh mới, việc sắp xếp tổ chức bộ máy chia thành 3 giai đoạn:  

Giai đoạn 1: Từ ngày 1/1 - ngày 7/2, phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp, bàn giao, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự tổ chức Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức thuộc ngành dọc của Trung ương… để đưa bộ máy hành chính của TP Thủ Đức hoạt động vào ngày 7/2.

Theo đó, trước ngày 8/1, sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức để thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của TP Thủ Đức. Chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Thủ Đức và thành ủy viên.

Trước ngày 14/1, tổ chức sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của các phường trực thuộc theo tên của đơn vị hành chính mới. Chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư và Phó Bí thư các phường mới.

Cũng thời gian này, UBND TP.HCM đề nghị Thường trực HĐND TP.HCM chỉ định triệu tập viên trong số đại biểu HĐND của quận 2, 9, Thủ Đức để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND của TP Thủ Đức theo điều 134 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trước ngày 17/1, HĐND TP Thủ Đức bầu các chức danh thuộc thẩm quyền, bao gồm: Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐND, Trưởng ban và Phó trưởng ban của các ban thuộc HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên UBND.

Chỉ định Bí thư Thành ủy Thủ Đức trước 8/1
Trung tâm hành chính Quận 2 sẽ trở thành trụ sở Thành ủy Thủ Đức

Trước ngày 18/1, Thường trực HĐND TP Thủ Đức chỉ định triệu tập viên trong số đại biểu HĐND các phường để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND phường mới.

 

Trước ngày 20/1, HĐND các phường tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền.

Đối với các cơ quan ngành dọc trực thuộc Trung ương, như: Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thi hành án dân sự, BHXH, Kho bạc, Ngân hàng Chính sách, Chi cục thuế, Chi cục Thống kê... căn cứ các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị tiến hành kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 25/1.

Trước ngày 7/2 cần phải thành lập Ủy ban bầu cử ở TP Thủ Đức và ở các phường.

Giai đoạn 2: Từ ngày 7/2 đến ngày bầu cử 23/5, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ sau khi sắp xếp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan đến đời sống, an sinh xã hội, kinh doanh cho cá nhân và tổ chức với nguyên tắc không thu các loại lệ phí khi thực hiện.

Chỉ định Bí thư Thành ủy Thủ Đức trước 8/1
Sở Nội vụ sẽ làm tổ trưởng xử lý các tồn động tại TP Thủ Đức. Trong ảnh, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân đang nói về việc sắp xếp nhân sự TP Thủ Đức 

Bên cạnh đó, tập trung giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

Giai đoạn 3: Sau ngày bầu cử 23/5, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan sau bầu cử; hoàn thành cơ bản phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng và ban hành quyết định phân cấp, ủy quyền cho UBND, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức mang tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của TP Thủ Đức.

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng thành lập Tổ công tác xử lý những vấn đề phát sinh do Sở Nội vụ làm tổ trưởng.

Thành lập TP Thủ Đức vào 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM

Thành lập TP Thủ Đức vào 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM

UBND TP.HCM vừa công bố 10 sự kiện nổi bật của TP năm 2020, đáng chú ý, sự kiện thành lập TP Thủ Đức đã được bình chọn.

Hồ Văn