Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định thành lập Tổ Tư vấn về chính sách phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế tại TP (Tổ Tư vấn).

Tổ này do Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Trường Đại học Fulbright Việt Nam làm Tổ trưởng và Tổ phó là Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Trường Đại học Quốc gia TP.HCM cùng 6 thành viên khác.

TP.HCM thành lập tổ tư vấn phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế
TP.HCM đang căng mình phòng, chống dịch Covid-19 

Theo quyết định, Tổ Tư vấn có nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể cho Chủ tịch thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.

Các thành viên trong tổ sẽ được mời tham gia các buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố; tham dự một số cuộc họp cần thiết có liên quan đến công tác phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế cho thành phố.

Được cung cấp thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh; phối hợp với Trung tâm Phân tích dữ liệu của thành phố để chuẩn hoá dữ liệu và hoàn thiện hệ thống dữ liệu liên quan đến công tác phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế cho thành phố .

 

Chủ tịch TP cũng yêu cầu Tổ Tư vấn bảo đảm tính độc lập, khách quan, khoa học và chịu trách nhiệm về những nội dung, ý kiến tư vấn và đề xuất của tổ .

Thành viên Tổ Tư vấn tuân thủ các quy định về phát ngôn, tuân thủ các quy định về bảo mật những nội dung được yêu cầu tư vấn, tham mưu cho Ban Chỉ đạo; không được cung cấp thông tin, tài liệu rộng rãi có liên quan trong quá trình tư vấn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.

Văn phòng UBND TP có trách nhiệm bố trí điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động cần thiết để Tổ Tư vấn thực hiện tốt nhiệm vụ. Tổ Tư vấn sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch TP.HCM: Người dân không ra đường sau 18h từ ngày 26/7

Chủ tịch TP.HCM: Người dân không ra đường sau 18h từ ngày 26/7

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu người dân kể từ ngày 26/7, không ra đường sau 18h; các hoạt động tạm dừng đến 6h hôm sau, trừ cấp cứu và việc điều phối phòng, chống dịch.

Hồ Văn