Sáng 6/1, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 

Báo cáo tại hội nghị, ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM cho biết, trong năm 2020, cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 1.530 tổ chức Đảng và 1.882 đảng viên, trong đó có 1.124 cấp ủy viên các cấp.

TP.HCM kỷ luật 510 đảng viên trong năm 2020
Theo ông Dương Ngọc Hải, TP.HCM kỷ luật 510 đảng viên trong năm 2020

Đã giám sát đối với 1.330 tổ chức Đảng và 1.734 đảng viên, trong đó có 1.029 cấp ủy viên.

Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức Đảng và 337 đảng viên. Trong đó, thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo, 3 đảng viên bằng hình thức cách chức và khai trừ.

Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 3 trường hợp, giải tán 1 trường hợp; thi hành kỷ luật 334 đảng viên bằng các hình thức khiển trách 242 trường hợp, cảnh cáo 77 trường hợp, cách chức 9 trường hợp, khai trừ 6 trường hợp.

Những vi phạm chủ yếu được xác định là thực hiện không đúng quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm các quy định về công tác cán bộ; quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, chính sách dân số, kế hoạch gia đình.

 

 Cũng trong năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 285 tổ chức Đảng, 433 đảng viên.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp kết luận có 151 tổ chức Đảng, 272 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng, 42 đảng viên; đã xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật 2 tổ chức Đảng, 28 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với 173 đảng viên, có 58 cấp ủy viên các cấp.

Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với 44 đảng viên bằng hình thức khiển trách 25 trường hợp, cảnh cáo 19 trường hợp.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Huyện ủy cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy thi hành kỷ luật đối với 129 đảng viên, trong đó khiển trách 67 trường hợp, cảnh cáo 27 trường hợp và khai trừ 35 trường hợp.

Theo ông Dương Ngọc Hải, trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả quy định số 1374, trọng tâm là chọn các vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài hoặc các vấn đề báo chí phản ánh, bức xúc trong nhân dân; kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực hiện quy định đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ TP, kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Ông Tất Thành Cang bị đình chỉ chức Phó ban biên soạn lịch sử Đảng bộ TP.HCM

Ông Tất Thành Cang bị đình chỉ chức Phó ban biên soạn lịch sử Đảng bộ TP.HCM

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM vừa ra quyết định đình chỉ chức vụ Phó ban biên soạn lịch sử Đảng bộ TP.HCM đối với ông Tất Thành Cang.

Hồ Văn