Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký Quyết định số 2517/QĐ-UBND về điều chỉnh phân công công tác Thường trực UBND TP, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TP.HCM điều chỉnh công việc sau khi ông Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định điều chỉnh công việc của lãnh đạo TP sau khi ông Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tạm thời phụ trách các lĩnh vực: Tài chính - ngân sách, Thuế; trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.

Đồng thời, phối hợp theo dõi Cục Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước TP, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm tạm thời phụ trách các lĩnh vực: Ngân hàng,Thương mại -dịch vụ, Du lịch và đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất TP.

Ông Liêm cũng sẽ trực tiếp chỉ đạo: Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP (Sài Gòn Co.op), Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý TP.

Ngoài ra, phối hợp theo dõi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP, Cục Quản lý thị trường TP và các công ty bảo hiểm trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo công tác kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

 

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu giúp Chủ tịch TP chỉ đạo công tác cải cách hành chính.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức giúp Chủ tịch TP chỉ đạo Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh (về dự án và kinh phí triển khai thực hiện); Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các quận: 4, 5, 11 và Bình Thạnh.

Tại Quyết định này, Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu các Ủy viên UBND TP giúp Phó Chủ tịch Dương Anh Đức phụ trách các quận theo phân công tại Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch UBND TP.

Trước khi bị khởi tố và tạm đình chỉ công tác, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch TP chỉ đạo công tác cải cách hành chính, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu của Nhà nước.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực gồm: Tài chính - ngân sách - ngân hàng, thuế, thương mại, dịch vụ (gồm dịch vụ tài chính - ngân hàng, logistics, bảo hiểm, tư vấn và các dịch vụ khác), du lịch. Ông Tuyến cũng có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo quận 4, 5, 11, Bình Thạnh.

Thủ tướng quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Trần Vĩnh Tuyến

Thủ tướng quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Trần Vĩnh Tuyến

Thủ tướng quyết định tạm đình chỉ công tác Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến.

Hồ Văn