Sở Công thương TP.HCM vừa có đề xuất gửi UBND TP về việc cho phép mở bán ăn uống tại chỗ trên địa bàn TP.

Theo đó, cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ và phải đảm bảo các điều kiện hoạt động. Cụ thể, áp ứng các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.HCM.

Đề xuất quận 7 và TP Thủ Đức được bán rượu bia khi mở ăn uống tại chỗ
Hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ đang được đề xuất mở lại tại TP.HCM. Ảnh: A.X   

Theo Sở Công thương, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải được tổ chức an toàn đảm bảo các yêu cầu sau (trừ hệ thống các nhà hàng tổ chức tiệc cưới, nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch):  

Thời gian hoạt động: kết thúc trước 21h hàng ngày; công suất hoạt động: tối đa 50%.

Đặc biệt, Sở Công thương cũng đề nghị không bán, không sử dụng đồ uống có cồn; chỉ cho phép quận 7 và thành phố Thủ Đức được thực hiện thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn tại một số địa bàn do Chủ tịch UBND quận 7 và TP Thủ Đức quyết định.

Sở Công thương cũng đề nghị UBND TP giao các sở, ban, ngành thành phố, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đảm bảo việc triển khai thực hiện đáp ứng các yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch.

 

Giao Ban Quản lý An toàn thực phẩm phối hợp với các quận, huyện và thành phố Thủ Đức hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đúng quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.

Sở Du lịch hướng dẫn về hoạt động của các nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch.

Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

TP.HCM rút đề xuất cấm rượu bia khi mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ

TP.HCM rút đề xuất cấm rượu bia khi mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ

Ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) vừa rút đề xuất không bán rượu bia khỏi Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.

Hồ Văn