Tối 14/3, Ủy ban bầu cử TP.HCM cho biết, việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND TP.HCM đã khép lại vào 17 giờ chiều cùng ngày theo quy định.

TP.HCM có 16 người tự ứng cử Quốc hội khóa XV
Ủy ban bầu cử TP.HCM họp chốt danh sách tiếp nhận hộ sơ sứng cử ĐBQH và HĐND TP

Theo Ủy ban bầu cử, trong thời gian nhận hồ sơ từ ngày 22/2 đến 17 giờ chiều 14/3, Ủy ban bầu cử TP.HCM nhận được 227 hồ sơ. Trong đó, có 54 hồ sơ ứng cử ĐBQH và 173 hồ sơ ứng cử ĐB HĐND TP.HCM.

Trong 54 hồ sơ ứng cử ĐBQH, có 16 hồ sơ tự ứng cử; trong số 173 hồ sơ ứng cử ĐB HĐND TP.HCM, có 13 hồ sơ tự ứng cử. Có 8 người tự ứng cả ĐBQH và ĐB HĐND TP.HCM.

 

Ngày 18/3 tới, TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử.

Trước ngày 19/3, TP.HCM sẽ nộp hồ sơ ứng cử viên ĐBQH về Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Được biết, số đơn vị bầu cử ĐBQH tại TP.HCM là 10 đơn vị, sẽ bầu ra 30 ĐBQH. Số đơn vị bầu cử ĐB HĐND TP.HCM là 32 đơn vị, sẽ bầu 95 ĐB HĐND TP.HCM.

2 doanh nhân TP.HCM ứng cử ĐBQH khóa XV

2 doanh nhân TP.HCM ứng cử ĐBQH khóa XV

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Hòa Bình; ông Trịnh Chí Cường, Tổng giám đốc Công ty CP nhựa Đại Đồng Tiến được Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hồ Văn